Kenniswerkplaats Zingeving

Geestelijke Verzorging thuis
Zorg voor Zingeving thuis

 

Bekijk updates en nieuwsop Linkedin

Wat doet de Kenniswerkplaats?

Een platform om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling rondom zorg voor zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie te bevorderen.
Kennisontwikkeling op specifieke thematieken en voor specifieke doelgroepen via leernetwerken.
Doorontwikkeling van expertise op het gebied van zingeving in eerstelijns zorg en welzijn via brancheprojecten.
Overkoepelend onderzoek: naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis en naar zingevingsbehoeften, differentiatie en expertiseontwikkeling in de zorg voor zingeving.

Meer over de Kenniswerkplaats

 

Actueel

Versterking voor de Kenniswerkplaats Zingeving in 2024

De zorg voor zingeving in de thuissituatie verder brengen: dát is wat de Kenniswerkplaats Zingeving wil bereiken. Hiervoor is het nodig dat we samenwerken en kennisdelen op het gebied van onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk. Het consortium van de Kenniswerkplaats is dan ook verheugd dat ZonMw een extra impuls geeft voor 2024.

Lees meer  >
‘Ruimte maken voor het verhaal van de ander’ - zingeving in de opleiding tot sociaal werker

"Vroeger riep het onderwerp ‘zingeving’ bij professionals weerstand op, maar inmiddels waait er een andere wind.” Hogeschooldocenten Marjoleine Vosselman en Dries de Moor trainen professionals in het sociaal domein en geven les aan studenten Social Work. Ze zijn betrokken bij het brancheproject Zingeving in het Sociaal Domein. Sociaal werkers ondersteunen mensen om een zo goed mogelijk leven te leiden. Daar horen vragen over zingeving bij. Toch zijn ze niet altijd getraind om hiermee om te gaan. Hoe kun je dit onderwijzen?

Lees meer  >
'Onderzoeken wat zo vanzelfsprekend lijkt' - ervaringen uit de leernetwerken

“Hoe inzichtelijk is het om een kijkje in de keuken te nemen van een andere professional. Wat doe jij, wat doe ik, wat doen we anders?” Geestelijk verzorger Marianne Merkx was samen met ambulant begeleider Rowan van Drunen lid van het leernetwerk Zin zien in de zorg. Hierin wisselden hulpverleners en onderzoekers ervaringen uit over de rol van zingeving bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen. “Door kennis te delen konden we een crisis met een cliënt voorkomen.” Lees in het interview de leerervaringen uit een van de leernetwerken.

Lees meer  >

Vier onderdelen van de Kenniswerkplaats Zingeving

Kennisdeling binnen
netwerk

Kennisdeling

Leernetwerken voor kennisontwikkeling en verbinding

Leernetwerken

Overkoepelend onderzoek naar
GV Thuis en ZvZ Thuis

Onderzoek

Zingeving in
zorg en welzijn

Brancheprojecten

Deze organisaties vormen -samen met hun partners- gezamenlijk de Kenniswerkplaats:

Logo's partners Kenniswerkplaats 2024

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: