Leernetwerk Zinvolle wachttijd. Een interventie voor jongeren met een psychische problematiek 

Jonge mensen met psychische problematiek moeten door wachttijden vaak wachten op hun behandeling. Welke ‘aandacht voor zingeving’ heeft een jongere die op een wachtlijst van Jeugd GGZ wordt geplaatst nodig van zorgprofessionals om ondersteund te worden bij het behouden van perspectief en om te voorkomen dat de jongere in een vacuüm terecht komt gedurende de wachttijd?

 

Doel

Welke 'aandacht voor zingeving' heeft een jongere die op een wachtlijst van Jeugd GGZ wordt geplaatst nodig van zorgprofessionals om ondersteund te worden bij het behouden van (toekomst)perspectief en om te voorkomen dat de jongere in een vacuüm terecht komt gedurende de wachttijd?

Doelgroep

Jongeren (12-18 jaar) en jongvolwassenen (18-25 jaar) die op de wachtlijst staan voor Jeugd GGZ.

Regio

De leergemeenschap is actief in de regio Zwolle.

Werkwijze

Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd volgens de cyclus van actieonderzoek. Participatie van alle betrokken partijen staat daarom centraal.

We werken in verschillende fasen: 

  1. Oriëntatiefase: jongeren die op een wachtlijst in de regio hebben gestaan wordt gevraagd naar hun ervaringen en behoeften op het gebied van zingevingsondersteuning. In de literatuur wordt gezocht naar evidence-based voorbeelden en bewezen werkzame ingrediënten die kunnen dienen als basisontwerp.  
  2. Ontwerpfase: Samen met de jongeren en de projectgroepsleden wordt een basisinterventie ontworpen. De interventie wordt als prototype ontworpen en voorgelegd aan jongeren, hun naasten, betrokken partijen en zorgprofessionals.  
  3. Actiefase: De interventie wordt uitgevoerd door de jongere samen met de betrokken professionals die de keten vormen voor de jongere, dit kan per individu verschillen. Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep jongeren (30, 15 uit elke doelgroep). 
  4. Evaluatiefase: Het prototype wordt geëvalueerd door de eindgebruikers (jongeren en betrokken partners).  

Uitkomsten

De leergemeenschap ontwikkeld een zingeving-ondersteunende interventie, die binnen 2 weken na de eerste hulpvraag kan worden ingezet. Deze wordt op maat uitgevoerd om aan te sluiten bij de spirituele ontwikkeling en spirituele coping van een jongere met psychische problematiek die op een wachtlijst wordt geplaatst. De interventie heeft een positieve impact op het algeheel welbevinden en de kwaliteit van leven van de jongere. 

Deelnemers en contact

Voorzitter: Dr. Aliza Damsma-Bakker MScN, MScE, RN (senior-onderzoeker lectoraat Zorg en Zingeving, Viaa). a.damsma@viaa.nl 

Coördinator: Nog vast te stellen

 

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: