Leernetwerk Hoop in spirituele zorg voor mensen met een chronische aandoening thuis 

Aandacht voor hoop kan een rol spelen in het signaleren van zingevingsvragen bij patiënten met een chronische aandoening. Als er een doorverwijzing plaatsvindt naar een geestelijk verzorger, hoe kan hij/zij dan vanuit hoop een goede begeleiding geven van de zingevingsvragen?

 

Doel

Aandacht voor hoop kan een rol spelen in het signaleren van zingevingsvragen bij patiënten met een chronische aandoening. Als er een doorverwijzing plaatsvindt naar een geestelijk verzorger, hoe kan hij/zij dan vanuit hoop een goede begeleiding geven van de zingevingsvragen? Hoop omvat zowel positieve kanten (‘hoop doet leven’), als negatieve kanten: wanhoop, hopeloosheid, angst en grote onzekerheid.

Het onderzoek van het leernetwerk wil verhelderen hoe geestelijk verzorgers huisartsen kunnen trainen in het signaleren en bespreken van hoop met hun patiënten met een chronische aandoening.

Een tweede vraag die centraal staat: hoe kan aandacht voor hoop huisartsen helpen bij het signaleren van behoefte aan het bespreken van zingeving bij patiënten met een chronische aandoening?

Doelgroep

Mensen met een chronische psychische en/of lichamelijke aandoening.

Regio

Het onderzoek vindt plaats in Noord-Holland.

Werkwijze

Fase 1: ontwikkelen en geven training aan geestelijk verzorgers over hoop als zingevingsthema;
Fase 2: GV’ers geven training over hoop aan eerstelijnszorgverleners
Fase 3: Zorgverleners signaleren hoop en bij crisis rondom hoop verwijzen ze naar GV’er
Fase 4: GV’ers begeleiden enkele van deze patiënten
Fase 5: interviews met patiënten en GV’ers
Fase 6: focusgroepen met patiënten(vertegenwoordigers) en GV’ers
Fase 7: beschrijving cyclus en interventie rondom het thema hoop.

Uitkomsten

Fasen 1-2 leiden tot een docentenhandleiding, die door GV’ers en anderen gebruikt kan worden. Fase 3 geeft input voor het registreren van zorg voor zingeving, vanuit de optiek van hoop. Fasen 5-6 dragen bij aan methodisch werken met hoop in spirituele zorg, waar in nascholing en de opleiding voor GV’ers uit geput kan worden. Fase 7 biedt inzicht in een leercyclus vanuit een inhoudelijk thema (hoop).

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit geestelijk verzorgers en Centrum voor Levensvragen (Questio), huisartsen en huisarts-opleiders, onderzoekers en een cliënt.

Voorzitter: Erik Olsman, universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging aan de PThU h.j.olsman@pthu.nl

Coördinator: Ghislaine Mulder, coördinator Centrum voor Levensvragen Questio g.mulder@stichtingquestio.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: