Zingeving in verpleging en verzorging thuis 

Zinvolle Zorg op maat in de thuissituatie. De activiteiten in dit brancheproject dragen bij aan input voor naar opleidingsniveau gedifferentieerde taakomschrijvingen voor verpleegkundigen en verzorgenden op het gebied van aandacht voor en begeleiding van zingeving. Dit maakt cliënten, praktijkinstellingen en opleidingen duidelijk welke werkzaamheden en competenties van welke zorgprofessionals verwacht mogen worden door cliënten, collega’s en werkgevers.

Net als de andere brancheprojecten werkt dit project aan:

  • behoefteonderzoek onder cliënten en professionals
  • kennissynthese
  • onderwijsmodule

Beoogde doelgroepen

De beoogde cliëntgroep betreft zelfstandig wonende cliënten van verpleging en verzorging in de eerste lijn, met name ouderen en langdurig zieken.

De beoogde beroepsgroepen waar het project zich op richt zijn verpleegkundigen (mbo, hbo en verpleegkundig specialist) en verzorgenden (anders gezegd: NLQF 3, 4, 6, 7), met name in de thuiszorg.

Deelnemers en betrokkenen

  • Hogeschool Viaa
  • Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
  • Opella Zorg en Welzijn
  • Vilans

Zie ook

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met projectleider: dr. Annemiek de Jonge, a.dejonge@viaa.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: