Leernetwerk 'Zingeving in dementiezorg en ondersteuning' 

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. In dit leernetwerk onderzoeken diverse betrokkenen wat dementie en mantelzorg verlenen betekent voor existentiële en alledaagse zingeving tijdens het ziektetraject.

 

Doel

De volgende vragen zullen worden onderzocht: Welke zingevings- en levensvragen ontstaan bij thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers gedurende het ziektetraject? Wat betekenen dementie en het verlenen van mantelzorg voor het zinvol invullen van het dagelijks leven gedurende het ziektetraject? En hoe kunnen centra voor levensvragen, vrijwilligersorganisaties, casemanagers dementie en andere zorg-/welzijnsprofessionals gezamenlijk bijdragen aan een zinvol leven voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, en welke scholing, ondersteuning en activiteiten en interventies zijn hiervoor nodig?

Doelgroep

Mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Regio

De leergemeenschap is actief in de regio Zwolle.

Werkwijze

Er wordt een innovatieteam samengesteld met daarin 1 coördinator van het Centrum voor Levensvragen, 2 geestelijk verzorgers, 2 vrijwilligers, 1 vrijwilligerscoördinator, 2 mantelzorgers, 1 casemanager dementie, 2 hbo-studenten en 1 onderzoeker.

Het innovatieteam komt 10x2 uur bijeen, waarin zij via Participatory Learning & Action werkvormen werken aan de leervragen.

Het onderzoek bestaat uit literatuurstudie enkwalitatief onderzoek onder mensen met dementie, mantelzorgers van mensen met dementie, geestelijk verzorgers, casemanagers dementie en vrijwilligers in zorg en welzijn.

Uitkomsten

De uitkomst zal gericht zijn op het ontwikkelen van interventies, gericht op samenwerking en training en op producten om deze interventies vorm te geven.

  1. Een beschrijving van een samenwerkingsconcept tussen centra voor levensvragen, netwerken dementie en vrijwilligersorganisaties op gebied van existentiële en alledaagse zingeving.
  2. Een training voor geestelijk verzorgers, casemanagers dementie en vrijwilligers(coördinatoren); met daarin aandacht voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen en ondersteunings- en doorverwijzingsopties.
  3. Een of meerdere voorstellen voor een aanpassing van het bestaande ondersteuningsaanbod of het ontwerpen van nieuwe activiteiten voor een zinvolle daginvulling (o.a. voor oudere migranten met dementie).

Deelnemers en contact

Voorzitter: Dr. Franka Bakker, associate lector Goed Leven met Dementie,  Fc.Bakker@windesheim.nl

Coördinator: Marieke Sportel, coördinator Centrum voor Levensvragen Overijssel, m.j.sportel@isala.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: