Zingeving in Jeugdzorg 

Wat doen professionals al aan begeleiding en ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen, waar liggen de behoeften van (pleeg)ouders en jeugdigen in de pleegzorg en wat hebben professionals en ervaringsdeskundigen nodig om hieraan te kunnen voldoen? Wat moeten zij kunnen en kennen om begeleiding en ondersteuning bij zingeving en levensvragen te kunnen geven?

Net als de andere brancheprojecten werkt dit project aan:

 • behoefteonderzoek onder cliënten en professionals
 • kennissynthese
 • onderwijsmodule

Beoogde doelgroepen

De beoogde cliëntgroepen zijn (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen (vanaf 12 jaar).

De beoogde beroepsgroep waar het project zich op richt zijn jeugd- en gezinsprofessionals die werken met pleegkinderen.

Deelnemers en betrokkenen

 • Jeugdhulp Friesland
 • Leger des Heils
 • BPSW
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • NHL/Stenden
 • Hanze Hogeschool
 • ExpEx Friesland
 • Kenniswerkplaats Jeugd Friesland
 • Jeugdzorg Nederland

Zie ook

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met projectleider: Tjeerd van der Meer, meer.tcvander@jeugdhulpfriesland.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: