Zingeving in sociaal domein 

Professionals met diverse deskundigheden en afkomstig uit verschillende organisaties werken samen om op het gebied van zingeving kennis, praktijken en achterban sociaal domein met elkaar te verbinden.

Net als de andere brancheprojecten werkt dit project aan:

  • behoefteonderzoek onder cliënten en professionals
  • kennissynthese
  • onderwijsmodule

Beoogde doelgroepen

De beoogde cliëntgroep is de wijkbewoner (vanaf 50 jaar) die ondersteuning of hulp ontvangt van het sociaal werk.

De beoogde beroepsgroep waar het project zich op richt is primair de sociaal werker, werkzaam in de wijk. Secundair richt het project zich op de samenwerking van sociaal werkers met geestelijk verzorgers die verbonden zijn aan centra voor levensvragen.

Deelnemers en betrokkenen

  • Wmo Radar, Veronique Vaarten
  • BPSW, Gea Koster
  • HAN, Marjoleine Vosselman
  • Agora, Rinske Boomstra
  • Questio – centrum voor Levensvragen, Ghislaine Mulder

Andere betrokken partijen: Sociaal Werk Nederland, Movisie, Vilans, BeterOud, Gezond Noord, Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken, Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL, Nijmegen), De Heerlijkheit (Centrum voor Levensvragen Willem - Twente / Achterhoek).

Actueel

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met projectleider: ir. Veronique Vaarten, v.vaarten@wmoradar.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: