Werkgroep onderzoek naar Zorg voor Zingeving

In de uitbreiding van de Kenniswerkplaats wordt overkoepelend onderzoek naar zorg voor zingeving in de thuissituatie uitgevoerd door de werkgroep 'Onderzoek naar Zorg voor Zingeving' (2022-2024).

Taken

De drie onderzoekslijnen van het overkoepelende onderzoek zijn:

  1. Zingevingsbehoeften - Welke zingevingsbehoeften en zorgbehoeften op het gebied van zingeving ervaren cliënten en zorgverleners? Welke procedures en instrumenten zijn geschikt om zingevingsbehoeften van cliënten in kaart te brengen? Dit onderzoek wil bijdragen aan de inhoudelijke en methodologische theorievorming over zingeving. Het maakt met name gebruik van data uit de brancheprojecten.
  2. Differentiatie – hier gaat het om de vraag naar verheldering van rollen van professionals die zij ten opzichte van elkaar innemen als zij zorg voor zingeving bieden en de differentiatie van cliëntgroepen. Hiertoe wordt een vergelijking verricht van de activiteiten en ervaringen in de leernetwerken in combinatie met het effectonderzoek, en aangevuld met ander onderzoek.
  3. Expertiseontwikkeling – wat hebben zorgverleners nodig om goede zorg voor zingeving te kunnen bieden, wat zijn van de onderwijsproducten in de leernetwerken en brancheprojecten generieke en wat zijn doelgroep- of branche specifieke elementen?

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: