Kenniswerkplaats Zingeving

Geestelijke Verzorging thuis en Zorg voor Zingeving thuis

Bekijk de laatste updates, nieuwtjes en berichten via LinkedIn

De ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging en zorg voor zingeving in de thuissituatie gaan snel. Het doel van de Kenniswerkplaats Zingeving is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis. Mensen van praktijkorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen om dit te bereiken, binnen verschillende deelprojecten. Wat we precies doen, lees je op deze website.

De Kenniswerkplaats Zingeving is een project gefinancierd door ZonMw vanuit het programma Zingeving en Geestelijke Verzorging. Het project is gestart op 1 oktober 2021 en uitgebreid per 1 oktober 2022. Onderdeel van het project is het zoeken naar een duurzame vindplaats voor alle inzichten en processen, zodat deze ook na afloop van het project beschikbaar blijven. Tot die tijd blijf je via deze website en de nieuwsbrief op de hoogte!

Kenniswerkplaats Zingeving in de thuissituatie - in het kort

Opbouwen van een kennisinfrastructuur om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling te bevorderen.
Kennisontwikkeling op specifieke thematieken en voor specifieke doelgroepen via leernetwerken.
Doorontwikkeling van expertise op het gebied van zingeving in eerstelijns zorg en welzijn via brancheprojecten.
Overkoepelend onderzoek: naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis en naar zingevingsbehoeften, differentiatie en expertiseontwikkeling in de zorg voor zingeving.

Meer over de Kenniswerkplaats

 

Vier onderdelen van de Kenniswerkplaats Zingeving

Kennisdeling binnen
netwerk

Kennisdeling

Leernetwerken voor kennisontwikkeling en verbinding

Leernetwerken

Overkoepelend onderzoek naar
GV Thuis en ZvZ Thuis

Onderzoek

Zingeving in
zorg en welzijn

Brancheprojecten

Actueel

Ervaringen uit de leernetwerken: diversiteit en interreligieuze geestelijke verzorging - leren om het samen te doen

Nederland is levensbeschouwelijk steeds diverser van samenstelling. Daarnaast hebben veel mensen geen taal meer voor hun zinervaringen. Wat betekent ‘aansluiten bij de ander’ dan voor een geestelijk verzorger? Diversiteit en interreligieuze geestelijke verzorging: leren om het samen te doen. Interview door Karin Seijdell met Paul van Loenen en Koos Scholtens. Paul is geestelijk verzorger en is betrokken bij het leernetwerk als onderzoeksmedewerker. Hij werkt daarin samen met onder andere ervaringsdeskundige Koos Scholtens. Karin spreekt hen over hun enthousiasme voor het leernetwerk over diversiteit en interreligieuze geestelijke verzorging.

Lees meer  >
Geestelijke Verzorging in beweging - wandel je mee? VGVZ-symposium i.s.m. de Kenniswerkplaats

Op maandag 19 juni was het symposium van de VGVZ, Vereniging van Geestelijk VerZorgers in Nederland, in samenwerking met de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging: "Geestelijke Verzorging in beweging, wandel je mee?" Bekijk hier een impressie.

Lees meer  >
Oproep Kennisagenda Geestelijke Verzorging Thuis

Deze oproep is inmiddels afgesloten. Dank voor de reacties!

Wat is belangrijk in toekomstig onderzoek binnen geestelijke verzorging in de thuissituatie (GV Thuis)? Vul de vragenlijst in.

Lees meer  >

Deze organisaties vormen -samen met hun partners- gezamenlijk de Kenniswerkplaats:

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: