Kenniswerkplaats Zingeving

Geestelijke Verzorging thuis en Zorg voor Zingeving thuis

De ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging en zorg voor zingeving in de thuissituatie gaan snel. Het doel van de Kenniswerkplaats Zingeving is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis. Mensen van praktijkorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen om dit te bereiken, binnen verschillende deelprojecten. Wat we precies doen, lees je op deze website.

De Kenniswerkplaats Zingeving is een project gefinancierd door ZonMw vanuit het programma Zingeving en Geestelijke Verzorging. Het project is gestart op 1 oktober 2021 en uitgebreid per 1 oktober 2022. Onderdeel van het project is het zoeken naar een duurzame vindplaats voor alle inzichten, zodat deze ook na afloop van het project beschikbaar blijven. Tot die tijd blijf je via deze website en de nieuwsbrief op de hoogte!

Kenniswerkplaats Zingeving in het kort

Opbouwen van een kennisinfrastructuur om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling te bevorderen.
Kennisontwikkeling op specifieke thematieken en voor specifieke doelgroepen via leernetwerken. Overkoepelend wisselen zij uit in de leergemeenschap.
Brancheprojecten gericht op doorontwikkeling van expertise op het gebied van zingeving in eerstelijns zorg en welzijn.
Overkoepelend onderzoek: naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis en naar zingevingsbehoeften, differentiatie en expertiseontwikkeling in de zorg voor zingeving.

Meer over de Kenniswerkplaats

 

Vier onderdelen van de Kenniswerkplaats Zingeving

Kennisdeling binnen
netwerk

Kennisdeling

Leernetwerken voor kennisontwikkeling en verbinding

Leernetwerken

Overkoepelend onderzoek naar
GV Thuis en ZvZ Thuis

Onderzoek

Zingeving in
zorg en welzijn

Brancheprojecten

Actueel

Nieuw bekend gezicht in kernteam: Veronique Vaarten

"Geestelijke verzorging in het sociaal domein zorgt voor een heel andere dynamiek. Dat kan heel waardevol zijn voor alle professionals en voor alle cliënten. Daar zit mijn drive." Per 1 oktober is Veronique Vaarten toegevoegd aan het kernteam van de Kenniswerkplaats. Afgelopen jaar maakte zij al deel uit van de werkgroep interprofessionele samenwerking. Haar welzijnsorganisatie was de eerste welzijnsorganisatie met een geestelijk verzorger in dienst.

Lees meer  >
Impressie Kennisfestival Aandacht voor Betekenis

Op 30 september 2022 ontmoetten onderzoekers, geestelijk verzorgers en professionals uit zorg en welzijn elkaar op het Kennisfestival Aandacht voor Betekenis. Geestelijke verzorging en zorg voor zingeving in de thuissituatie wordt steeds meer onderzocht. Het Kennisfestival vormde de afronding van de drie PLOEG-onderzoeken en zeven actieonderzoeken, de kick-off voor de uitbreiding van de Kenniswerkplaats en markeerde de groeiende aandacht voor onderzoek naar geestelijke verzorging thuis en zorg voor zingeving in de thuissituatie.

Lees meer  >
Kennisbank online

Op zoek naar handvatten voor zorg voor zingeving, in te zetten in jouw praktijk? Tijdens het Kennisfestival Aandacht voor Betekenis is de Kennisbank gelanceerd! Het doel van de kennisbank is om toegankelijk en gebruiksvriendelijk kennis beschikbaar te maken over geestelijke verzorging en zorg voor zingeving thuis. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsmaterialen, beschrijvingen van werkwijzen, artikelen en instrumenten. 

Lees meer  >

Deze organisaties vormen -samen met hun partners- gezamenlijk de Kenniswerkplaats:

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: