Kenniswerkplaats Zingeving

Geestelijke Verzorging thuis
Zorg voor Zingeving thuis

 

Bekijk updates en nieuwsop Linkedin

Wat doet de Kenniswerkplaats?

Een platform om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling rondom zorg voor zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie te bevorderen.
Kennisontwikkeling op specifieke thematieken en voor specifieke doelgroepen via leernetwerken.
Doorontwikkeling van expertise op het gebied van zingeving in eerstelijns zorg en welzijn via brancheprojecten.
Overkoepelend onderzoek: naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis en naar zingevingsbehoeften, differentiatie en expertiseontwikkeling in de zorg voor zingeving.

Meer over de Kenniswerkplaats

 

Actueel

'Onderzoeken wat zo vanzelfsprekend lijkt' - ervaringen uit de leernetwerken

“Hoe inzichtelijk is het om een kijkje in de keuken te nemen van een andere professional. Wat doe jij, wat doe ik, wat doen we anders?” Geestelijk verzorger Marianne Merkx was samen met ambulant begeleider Rowan van Drunen lid van het leernetwerk Zin zien in de zorg. Hierin wisselden hulpverleners en onderzoekers ervaringen uit over de rol van zingeving bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen. “Door kennis te delen konden we een crisis met een cliënt voorkomen.” Lees in het interview de leerervaringen uit een van de leernetwerken.

Lees meer  >
Terugblik Kennisfestival - twee jaar Kenniswerkplaats Zingeving

Het was een feestje, vrijdag 24 november 2023 in Het Huis in de Boorstraat in Utrecht. Ruim 150 deelnemers namen kennis van twee jaar Kenniswerkplaats: inzichen uit tien leernetwerken, overkoepelend onderzoek naar GV Thuis en drie werkgroepen rondom samenwerken, leren & opleiden en kennisinfrastructuur. Na twee jaar verkennen en verdiepen beginnen belangrijke thema’s in de Kenniswerkplaats zich uit te kristalliseren. ‘...en nu verder!’ was dan ook het thema van de dag. Hoe gaan we de kennis die we vergaren, de nieuwe dwarsverbanden, de inspiratie en de leermomenten verdiepen en bestendigen?

Lees meer  >
Lancering Kennisagenda GV Thuis

Tijdens het Kennisfestival Zingeving op 24 november 2023 in Het Huis te Utrecht is de Kennisagenda GV Thuis gelanceerd.

Lees meer  >

Vier onderdelen van de Kenniswerkplaats Zingeving

Kennisdeling binnen
netwerk

Kennisdeling

Leernetwerken voor kennisontwikkeling en verbinding

Leernetwerken

Overkoepelend onderzoek naar
GV Thuis en ZvZ Thuis

Onderzoek

Zingeving in
zorg en welzijn

Brancheprojecten

Deze organisaties vormen -samen met hun partners- gezamenlijk de Kenniswerkplaats:

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: