Leernetwerk Zorg voor zin voor mensen zonder thuis

Mensen die een inloophuis bezoeken, hebben vaak een klein netwerk. Hoe kan het aandachtig nabij zijn van beroepskrachten en vrijwilligers de ervaring van zin van de bezoekers vergroten?

 

Doel

Bezoekers van inloophuizen, waaronder daklozen, hebben vaak een klein netwerk. Op welke wijze draagt het aandachtig nabij zijn (de presentiebenadering die in het grootste deel van de inloophuizen wordt gehanteerd) van beroepskrachten en vrijwilligers bij aan de ervaring van zin van bezoekers van inloophuizen? Het onderzoek richt zich op twee deelvragen:

  1. Hoe krijgen we zicht op wat deze benadering bijdraagt aan zingeving?
  2. Hoe kan deze benadering specifiek worden aangepast zodat deze beter bijdraagt aan de ervaring van zin van de bezoekers van inloophuizen?

Doelgroep

Bezoekers van inloophuizen, waaronder daklozen.

Regio

De regio is nog niet bekend.

Werkwijze

In de inloophuizen wordt met creatieve onderzoeksmethoden in kaart gebracht op welke wijze de praktijk bijdraagt aan de zinervaring van de bezoekers. Deze opbrengsten worden door de leden van het leernetwerk gedeeld en geanalyseerd, met het oog op het identificeren van specifiek werkzame factoren bezien vanuit ervaren baat van de bezoekers. 

De opbrengsten vormen de input voor bouwstenen voor een methodische aanpak voor zingevingsondersteuning in inloophuizen. Deze methodische aanpak zal vervolgens worden uitgewerkt en getoetst en in een scholingsmodule worden aangeboden aan verschillende inloophuizen. Het Netwerk DAK zal de leergang via de website publiceren. 

In het leernetwerk zullen de resultaten van het nu lopende verkennende praktijkonderzoek ‘Zingeving in en buiten het inloophuis’, van Netwerk DAK i.s.m. de PThU gedeeld worden.  

Uitkomsten

  1. Een uitgeschreven werkwijze voor zingevingsondersteuning door beroepskrachten en vrijwilligers in inloophuizen, inclusief creatieve materialen die als communicatietriggers kunnen worden gebruikt. 
  2. Een korte cursus (met handleiding) voor deze werkwijze. Deze kan gebruikt worden op locatie, maar ook aan onderwijsinstellingen Social Work of HBO-theologie. Mogeijk kan deze scholing ook gebruikt worden voor nascholing en de initiële opleidingen tot geestelijk verzorger. 
  3. Een handleiding voor docenten. 

Deelnemers en contact

Voorzitter: Prof. Dr. Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar diaconaat van de PThU, t2.tromp@pthu.nl

Coördinator: Nog vast te stellen

 

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: