Leernetwerk Zingeving voor mensen met een migratieachtergrond 

Mensen met een migratie-achtergrond en hun sociale omgeving hebben behoefte aan mensen in hun omgeving die hun specifieke culturele achtergrond kennen. Zo kan er passende zorg voor zingeving worden geboden.

 

Doel

Het leernetwerk gaat onderzoeken hoe interprofessionele en transmurale begeleiding op het vlak van zorg en welzijn kan bijdragen tot positieve gezondheid van 1e, 2e, 3e en 4e generatie mensen met een migratieachtergrond en hun naasten. Welke rol kunnen geestelijk verzorgers en intercultureel zorgconsulenten hierbij vervullen op het vlak van scholing en ondersteuning? En op welke wijze kunnen buddy's bijdragen tot positieve gezondheid van mensen met een migratieachtergrond en hun naasten? 

Doelgroep

1e, 2e, 3e en 4e generatie Nederlanders met een migratie-achtergrond en hun sociale omgeving (familie, vrienden). 

Regio

De regio rondom Nijmegen

Werkwijze

Ten eerste bouwt het Leernetwerk een netwerk van betaalde en onbetaalde professionals op het vlak van zorg en welzijn. Daarna worden buddy's geschoold die in de transmurale nazorg na een opname een belangrijke rol vervullen. 

Culturele competenties zijn te ontwikkelen. Daarmee bedoelen we drie dingen: dat wil zeggen a)een attitude gericht op respect voor en nieuwsgierigheid naar de specifieke waarden en wensen van de betrokken patiënt, b) kennis over culturele verschillen en c) de vaardigheid hierover te communiceren op een begrijpelijke en acceptabele wijze .

Alle drie deze aspecten zijn nodig in de begeleiding van mensen met een migratieachtergrond. Met die competenties kunnen mensen met een migratieachtergrond en hun naasten zo goed mogelijk worden begeleid, ook binnen de ethische en juridische grenzen van de Nederlandse voorzieningen inzake zorg en welzijn. Naast empathie en compassie staat overeind dat er sprake moet zijn van ‘shared decision making’, waarbij betaalde en onbetaalde deskundigen handelen op basis van professionele kennis en kunde. Geschoolde buddy’s kunnen een belangrijke rol vervullen in ‘therapie-trouw’ en het continueren van aandacht voor positieve gezondheid in de thuissituatie. 

Uitkomsten

Het leernetwerk wil drie producten opleveren:

  1. Een zorgmodule inzake preventie, zorg en nazorg voor mensen met een migratie-achtergrond. Deze module wordt ingebouwd in de bestaande zorg-paden van het Centrum voor Integrale Zorg van het Radboudumc. 
  2. Een scholingsproject voor buddy's. Een mini-pilot is reeds achter de rug om een eerste concept aan de praktijk te toetsen. 
  3. Een publicatie op basis van onderzoek naar de effecten van de ontwikkelde aandacht voor zin- en levensvragen van mensen met een migratie-achtergrond (1e, 2e, 3e en 4e generatie en hun naasten) in het domein van zorg en welzijn. 

Deelnemers en contact

Saida Aoulad Baktit, islamitisch geestelijk verzorger Radboudumc Nijmegen en Ziekenhuis Rivierenland te Tiel; trainer interculturele zorg, saida.aouladbaktit@radboudumc.nl

 

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: