Leernetwerk Geestelijke verzorging bij morele nood 

Hoe kunnen geestelijk verzorgers in de eerste lijn bijdragen aan de multidisciplinaire zorg voor mensen met morele verwonding? Bepaalde gebeurtenissen kunnen leiden tot een schending van de eigen kernovertuigingen. Dit kan leiden tot morele verwonding en psychotrauma. Dit leernetwerk richt zich op veteranen thuis met morele verwonding.

Lees het interview met leernetwerk-deelnemers Wietse Verhaar en Sebastian Oegema!

Doel

Hoe kunnen geestelijk verzorgers in de eerste lijn bijdragen aan de multidisciplinaire zorg voor mensen met morele verwonding? Morele verwonding kan ontstaan wanneer iemand handelingen uitvoert, of er getuige van is, die niet stroken met eigen kernovertuigingen. Het gaat hierbij om existentiële worstelingen waarbij schuld en schaamte een kenmerkende rol spelen. Dit leernetwerk richt zich op zorg voor veteranen thuis met morele verwonding.

Het eerste doel van het leernetwerk is het ontwikkelen van inzicht in de specifieke bijdrage van Geestelijk Verzorgers aan de zorg voor veteranen met morele nood. Hiertoe worden werkwijzen van geestelijke verzorging beschreven aan de hand van casusbesprekingen. De casusbesprekingen worden ook gebruikt met het oog op het tweede doel van het leernetwerk: versterking van interprofessionele samenwerking.

Doelgroep

Veteranen met morele nood en hun hulpverleners.

Regio

Noord- en Oost-Nederland

Werkwijze

Begin 2022 wordt de definitie van morele nood vastgesteld. Daarna worden er casusbesprekingen georganiseerd waarbij morele nood een rol speelt.

Uitkomsten

  • Een of twee goed omschreven interventies van geestelijk verzorgers bij morele verwonding in de eerste lijn;
  • Een verwijzingstool voor de verschillende zorgprofessionals in de eerste lijn waarmee morele verwonding in de eerste lijn gesignaleerd kan worden, met een routekaart die aangeeft wanneer naar welke professionals doorverwezen wordt.

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit een veteraan, twee geestelijk verzorgers, een maatschappelijk werker en een onderzoeker, en is in samenwerking met het Nederlands Veteraneninstituut.

Voorzitter: Carmen Schuhmann, universitair docent geestelijke verzorging, Universiteit voor Humanistiek, c.schuhmann@uvh.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: