Leernetwerk Geestelijke verzorging bij morele nood 

Hoe kunnen geestelijk verzorgers in de eerste lijn bijdragen aan de multidisciplinaire zorg voor mensen met morele verwonding? Bepaalde gebeurtenissen kunnen leiden tot een schending van de eigen kernovertuigingen. Dit kan leiden tot morele verwonding en psychotrauma. Dit leernetwerk richtte zich op veteranen thuis met morele verwonding.

Looptijd leernetwerk: oktober 2021 t/m eind 2023

Doel

Hoe kunnen geestelijk verzorgers in de eerste lijn bijdragen aan de multidisciplinaire zorg voor mensen met morele verwonding? Morele verwonding kan ontstaan wanneer iemand handelingen uitvoert, of er getuige van is, die niet stroken met eigen kernovertuigingen. Het gaat hierbij om existentiële worstelingen waarbij schuld en schaamte een kenmerkende rol spelen. Dit leernetwerk richt zich op zorg voor veteranen thuis met morele verwonding.

Het eerste doel van het leernetwerk was het ontwikkelen van inzicht in de specifieke bijdrage van Geestelijk Verzorgers aan de zorg voor veteranen met morele nood. Hiertoe worden werkwijzen van geestelijke verzorging beschreven aan de hand van casusbesprekingen. De casusbesprekingen worden ook gebruikt met het oog op het tweede doel van het leernetwerk: versterking van interprofessionele samenwerking.

Doelgroep

Veteranen met morele nood en hun hulpverleners.

Regio

Noord- en Oost-Nederland

Uitkomsten

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestond uit een veteraan, twee geestelijk verzorgers, een maatschappelijk werker en een onderzoeker, en is in samenwerking met het Nederlands Veteraneninstituut.

Contact via Carmen Schuhmann, universitair docent geestelijke verzorging, Universiteit voor Humanistiek, c.schuhmann@uvh.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: