Leernetwerk Levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging 

Nederland is levensbeschouwelijk steeds diverser van samenstelling. Daarnaast hebben veel mensen geen taal meer voor hun zinervaringen. Wat betekent ‘aansluiten bij de ander’ dan voor een geestelijk verzorger?

Looptijd leernetwerk: oktober 2021 t/m eind 2023

Doel

Nederland is levensbeschouwelijk steeds diverser van samenstelling. Daarnaast hebben veel mensen geen taal meer voor hun zinervaringen. Wat betekent ‘aansluiten bij de ander’ dan voor een geestelijk verzorger? Welke competenties vraagt dit? Als een geestelijk verzorger de eigen levensovertuiging bij de begeleiding inzet, hoe kan dit dan op een manier gebeuren die voor de cliënt goed is in het contact?

Het leernetwerk heeft zich gericht op het trainen van werkvormen in de context van levensbeschouwelijke diversiteit. De leervragen van dit samenwerkingsverband richtten zich op de vaardigheden benodigd voor interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging en waren enerzijds geëxpliciteerd als de competenties die nodig zijn voor de aansluiting bij de ander, en anderzijds als de competenties benodigd om contact te maken met de eigen levensbeschouwelijke bronnen en deze – waar nodig - in te zetten in de ondersteuning van de verkenning, ontwikkeling en inzet van de spirituele en morele zelfexpressie van de ander.

Op basis van lopend onderzoek naar 'interfaith spiritual care' (VU), spirituele autobiografie (VU, RUG), moreel beraad (VU, RadboudUMC) wordt kennis ontwikkeld op het gebied van strategieën voor het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in GV en andere op zorg voor zingeving thuis gerichte disciplines.

Doelgroep

Mensen die in aanmerking komen voor geestelijke verzorging thuis, speciaal ouderen en mensen met ernstige chronische ziekte.

Regio

Het leernetwerk is actief in de steden Nijmegen en Amsterdam: een oost-west as.

Uitkomsten

Lees het interview 'Leren om het samen te doen' met leernetwerkdeelnemers Paul van Loenen en Koos Scholtens.

Het onderzoek leidt tot een toepasbaar model, gedifferentieerd naar GV'ers, andere professionals en vrijwilligers. Het model biedt systematische verdieping en verwerking op het gebied van zingeving waarbij uit verschillende levensbeschouwelijke bronnen geput kan worden en/of nieuwe levensbeschouwelijke bronnen aangeboord worden.

Een tweede resultaat is een training gericht op respectievelijk GV'ers, andere zorgprofessionals en vrijwilligers om dit model in hun praktijk te kunnen gebruiken. Samenwerking met zorgverleners in de praktijk en cliënt-/patiëntvertegenwoordigers garandeert dat het model is afgestemd op praktische behoeften en de vragen van mensen in hun dagelijks leven, en dat een effectieve training gerealiseerd wordt.

Deelnemers en contact

Voorzitter: Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, h.a.alma@vu.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: