Leernetwerk Levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging 

Nederland is levensbeschouwelijk steeds diverser van samenstelling. Daarnaast hebben veel mensen geen taal meer voor hun zinervaringen. Wat betekent ‘aansluiten bij de ander’ dan voor een geestelijk verzorger?

 

Doel

Nederland is levensbeschouwelijk steeds diverser van samenstelling. Daarnaast hebben veel mensen geen taal meer voor hun zinervaringen. Wat betekent ‘aansluiten bij de ander’ dan voor een geestelijk verzorger? Welke competenties vraagt dit? Als een geestelijk verzorger de eigen levensovertuiging bij de begeleiding inzet, hoe kan dit dan op een manier gebeuren die voor de cliënt goed is in het contact?

Het leernetwerk stelt zich ten doel antwoord te geven op de volgende vragen:.

  1. Wat betekent het als een geestelijk verzorger ‘aansluit bij de ander?’ Welke competenties vraagt dit van de geestelijk verzorger?
  2. Wat betekenen de levensbeschouwelijke bronnen van de zorgverlener in het contact en hoe kan het oefenen van spirituele en morele zelfexpressie bijdragen tot een professionele inzet hiervan?

Doelgroep

Mensen die in aanmerking komen voor geestelijke verzorging thuis, speciaal ouderen en mensen met ernstige chronische ziekte.

Regio

Het leernetwerk is actief in de steden Nijmegen en Amsterdam: een oost-west as.

Werkwijze

Op basis van lopend onderzoek naar 'interfaith spiritual care' (VU), spirituele autobiografie (VU, RUG), moreel beraad (VU, RadboudUMC) wordt kennis ontwikkeld op het gebied van strategieën voor het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in GV en andere op zorg voor zingeving thuis gerichte disciplines.

Uitgaande van de levensvragen die bij mensen zelf leven, wordt de mogelijkheid onderzocht van 'hermeneutisch experimenteren' als geëigende strategie van omgaan met diversiteit die berust op training van de verbeeldingskracht. Naast op kennisontwikkeling gerichte bijeenkomsten worden er trainingsbijeenkomsten georganiseerd voor GV'ers, andere zorgprofessionals en vrijwilligers.

Uitkomsten

Het onderzoek leidt tot een toepasbaar model, gedifferentieerd naar GV'ers, andere professionals en vrijwilligers. Het model biedt systematische verdieping en verwerking op het gebied van zingeving waarbij uit verschillende levensbeschouwelijke bronnen geput kan worden en/of nieuwe levensbeschouwelijke bronnen aangeboord worden.

Een tweede resultaat is een training gericht op respectievelijk GV'ers, andere zorgprofessionals en vrijwilligers om dit model in hun praktijk te kunnen gebruiken. Samenwerking met zorgverleners in de praktijk en cliënt-/patiëntvertegenwoordigers garandeert dat het model is afgestemd op praktische behoeften en de vragen van mensen in hun dagelijks leven, en dat een effectieve training gerealiseerd wordt.

Deelnemers en contact

Voorzitter: Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, h.a.alma@vu.nl

Coördinator: Wim Smeets, hoofd dienst Geestelijke verzorging en Pastoraat Radboudumc, Wim.Smeets@radboudumc.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: