Leernetwerk 'Zingeving voor studenten en jonge professionals' 

Er is een groep studenten en jonge professionals die kampt met gevoelens van eenzaamheid en klachten die horen bij burnout. Hoe kan aandacht voor hun zingeving bijdrage aan hun coping?

 

Doel

Veel jonge mensen zijn eenzaam of kampen met burn-outklachten. Op welke wijze kunnen wij (internationale) jongeren die verblijven op de campussen in Amsterdam Zuidoost en Diemen ondersteunen bij hun gevoelens van eenzaamheid en klachten die passen bij een burn-out- beeld?  

Waar hebben iInternationale) jongeren behoefte aan zodat zij kunnen omgaan met eenzaamheidsgevoelens en klachten die passen bij burn-out? 

Doelgroep

Studenten en jonge professionals van binnenlandse en internationale afkomst, woonachtig in de studentencampussen binnen de regio's Amsterdam Zuidoost en Gemeente Diemen. Vooral degenen met gevoelens van eenzaamheid en klachten die horen bij een burn-out. 

Regio

Amsterdam Zuidoost en Diemen

Werkwijze

Samen partnerorganisatie Thrive, die zich specialiseert in de aanpak van mentale problematiek van jongeren en studenten tussen de 15 en 30, willen we met het Centrum voor Levensvragen en Arkin/BasisGGZ door middel van de (gespreks)methodiek Storytelling onderzoeken hoe we het beste kunnen ondersteunen in gevoelens van eenzaamheid en bij burn-out klachten. 

Mogelijk kan de Gemeente Diemen als coordinerende organisatie fungeren. Hierover volgt nog overleg in de komende weken om dit af te stemmen en vast te gaan leggen. Ook zijn we nog op zoek naar een aanvullend onderzoeksinstituut / een onderwijsinstelling om te gaan ondersteunen in het leernetwerk voor het opzetten van het praktijkonderzoek en het benodigde theoretisch kader.

Thrive is geen uitvoerende organisatie, maar werkt met ervaringsdeskundigen en onderzoekers op het gebied van mentale problematiek bij jongeren tussen de 15 en 30. Via hun interventies als UpTalk, de studentenambtenaar en het project "Op het eerste gezicht" wordt laagdrempelig contact met jongeren gestimuleerd. Het is de bedoeling om vernieuwde interventies te gaan ontwerpen en deze interventies als inspiratie daarvoor te zien. Mogelijke cliënten die we in het leernetwerk kunnen betrekken, kunnen we via de studentencampussen gaan werven.

Uitkomsten

Ons streven is om de volgende resultaten te bereiken gezamenlijk met de partners binnen het leernetwerk: 

  1. (Internationale) jongere professionals en studenten (h)erkennen hun eenzaamheid en kunnen hierop anticiperen.  
  2. (Internationale) jongere professionals en studenten herkennen signalen van burn-out en kunnen daarop anticiperen.  

Het gaat om existentiële en sociale eenzaamheid zoals beschreven binnen de GGD en in theorie en praktijk van geestelijke verzorging.

Samen met de GGD Amsterdam en hun partner Thrive, die zich specialiseert in de aanpak van mentale problematiek van jongeren en studenten, willen we door middel van de gespreksmethodiek Storytelling onderzoeken hoe we het beste kunnen ondersteunen in gevoelens van eenzaamheid en bij burn-out klachten. Deze methodiek kan aanvullend werken op de al ontwikkelde methodes.

Zo vertellen jongeren binnen het project 'Op het eerste gezicht' over hun mentale gezondheid: https://thriveamsterdam.nl/opbrengst-van-de-campagne-op-het-eerste-gezicht/  

En is er een jongerenhulplijn 'Uptalk' waar laagdrempelig contact mogelijk is via appen, binnenlopen als je eenzaam of verveeld bent of chatten. 

Vanuit onze verbinding met deze organisaties in de praktijk willen we deze interventies uitbouwen naar een integrale aanpak van burn-out klachten en eenzaamheid binnen de regio's Amsterdam Zuidoost en Diemen. 

Deelnemers en contact

Eline Arisse, Stichting Questio Centrum voor Levensvragen: e.arisse@stichtingquestio.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: