Kennisagenda's Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis


Met het groeien van het werkveld Geestelijke Verzorging Thuis (GV Thuis) en de aandacht voor Zorg voor Zingeving in de thuissituatie (ZvZ Thuis) is ook de behoefte ontstaan om de kennisontwikkeling en -deling hiervan te concentreren. Als antwoord hierop worden kennisagenda's ontwikkeld binnen de door ZonMw gestimuleerde Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging. In de kennisagenda's komen kennisbehoeften van verschillende stakeholders aan bod, variërend van onderzoeksvragen tot meer praktische of beleidsvragen.

Kennisagenda ZvZ thuis
Eén van de resultaten die de Kenniswerkplaats in 2024 zal opleveren is een Kennisagenda Zorg voor Zingeving: een kennisagenda die de belangrijkste thema’s en kennisvragen in kaart brengt op het brede terrein van zorg voor zingeving thuis (huisartsenzorg, thuiszorg, ergo- en fysiotherapie, sociaal werk, vrijwilligerswerk, jeugdzorg en ambulante GGZ).

Het doel van de kennisagenda is in kaart brengen welke onderwerpen en vragen prioriteit verdienen volgens belanghebbenden: cliënten, professionals, opleiders, onderzoekers en beleidsmakers. Deze agenda vormt een aanvulling op de kennisagenda Geestelijke Verzorging Thuis die vorig jaar is verschenen.

Voor de ontwikkeling van de Kennisagenda Zorg voor Zingeving thuis zijn we op zoek naar mensen die bij willen dragen aan het verder ontwikkelen en concretiseren van de kennisagenda door deel te nemen aan een online focusgroep en door een vragenlijst in te vullen. Voor deelname aan de focusgroep is een vergoeding beschikbaar.

Ben jij:

 • een cliënt, professional, opleider, onderzoeker of beleidsmaker
 • in de huisartsenzorg, thuiszorg, ergo- en fysiotherapie, sociaal werk, vrijwilligers, jeugdzorg of ambulante GGZ?
 • en wil je bijdragen aan de Kennisagenda Zorg voor Zingeving Thuis en goede zorg in de thuissituatie?

Neem dan contact op met Yente Eekhof (y.eekhof@uvh.nl) voor opgave en meer informatie.

 
Kennisagenda GV Thuis

In november 2023 is de Kennisagenda Geestelijke Verzorging Thuis gelanceerd. Op dit moment wordt ook gewerkt aan de Kennisagenda Zorg voor Zingeving Thuis. Deze verschijnt naar verwachting eind 2024.

Bekijk hier de Kennisagenda GV Thuis

Meer over de Kennisagenda GV Thuis

Met het groeien van het nieuwe werkveld Geestelijke Verzorging Thuis is ook de behoefte ontstaan om de kennisontwikkeling en -deling hiervan te concentreren. Als antwoord hierop is binnen de Kenniswerkplaats deze kennisagenda ontwikkeld, door Niels den Toom (Tilburg School of Catholic Theology) in samenwerking met de leden van de werkgroep Kennisinfrastructuur (Gaby Jacobs (UvH), Anke Liefbroer (TST), Jorika Baarda, Erik Olsman (PThU), Guido Schürmann (Agora), Karin Seijdell (VGVZ) en Ralf Smeets (VGVZ)). De Kennisagenda GV Thuis is op 24 november 2023 tijdens het Kennisfestival gelanceerd.

De kennisagenda is tot stand gekomen op basis van focusgroepen, interviews en vragenlijsten met geestelijk verzorgers, cliënten, coördinatoren van Centra voor Levensvragen, onderzoekers en beleidsmakers. Lees hier de volledige methodische verantwoording.

In de kennisagenda komen kennisbehoeften van genoemde stakeholders rondom Geestelijke Verzorging Thuis aan bod, variërend van onderzoeksvragen tot meer praktische of beleidsvragen.

De negen thema's waarop de 35 kennisvragen zijn geconcentreerd:

 • maatschappelijk
 • doelgroepen
 • effecten
 • financiële structuur
 • samenwerking
 • scholing
 • werkwijzen
 • interne organsiatie
 • rol levensbeschouwing

Bekijk in de kennisagenda alle 35 vragen en meer informatie over de genoemde thema's.

Meer over de kennisagenda
Het doel van de kennisagenda is om de onderwerpen binnen GV Thuis vast te stellen, waarop nog een kennishiaat is. Dit kan een kennishiaat zijn vanuit professioneel handelingsperspectief, vanuit cliëntperspectief, organisatieperspectief en/of wetenschappelijk perspectief. Het vaststellen en eventuele prioritering van deze kennislacunes kan samen met in kaart gebrachte ontwikkelingen inzicht en richting geven aan onderzoek en onderwijs op het terrein van de GV Thuis en de samenwerking tussen organisaties op dit vlak.

De ontwikkeling van de kennisagenda is gebeurd in twee fasen. In de voorbereidende eerste fase is via desk research en via een korte vragenlijst in kaart gebracht welke mogelijke onderwerpen en vragen er voortkomen uit lopend of afgerond onderzoek in de GV Thuis. Op grond hiervan is een conceptagenda gevormd. Deze is in de tweede fase voorgelegd aan diverse belanghebbenden en betrokkenen (o.a. geestelijk verzorgers, coördinatoren van centra voor levensvragen, cliënten, onderzoekers en beleidsmakers); hun aanvullingen, wijzigingen en prioriteringen zijn verwerkt tot de kennisagenda GV Thuis. Lees hier de volledige methodische verantwoording.

De kennisagenda GV Thuis is opgesteld door Niels den Toom (Tilburg University) in samenwerking met de werkgroep 'Kennisinfrastructuur' onder leiding van Kenniswerkplaats-voorzitter Gaby Jacobs. 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: