Werkgroepen

De Kenniswerkplaats is gericht op kenniscirculatie rondom GV Thuis en Zorg voor Zingeving (ZvZ) Thuis vanuit de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Drie werkgroepen zijn gericht op verschillende aspecten van het versterken van deze samenwerking. Daarnaast werkt de werkgroep effectonderzoek aan de onderbouwing van de praktijk van geestelijke verzorging thuis. Ten slotte vindt overkoepelend onderzoek naar zorg voor zingeving in de thuissituatie plaats in de werkgroep 'Onderzoek naar Zorg voor Zingeving'.

 Kennisinfrastructuur 

De werkgroep kennisinfrastructuur houdt zich bezig met het opbouwen van kennisprocessen en het ontwikkelen van een plan voor vindplaatsen van kennisproducten.
Lees meer

 Interdisciplinaire samenwerking in de praktijk van GV 

De werkgroep samenwerken heeft als focus het versterken van de interdisciplinaire samenwerking van GV Thuis met andere professionals in de thuissituatie (Zorg voor Zingeving Thuis).
Lees meer

 Innovaties in leren en opleiden van geestelijk verzorgers 

Deze werkgroep is gericht op versterken van innovaties in leren, zowel in de Kenniswerkplaats (in de leernetwerken) als in de opleidingen geestelijke verzorging.
Lees meer

 Onderzoek naar GV thuis  

De werkgroep onderzoek GV Thuis doet onderzoek naar de doelen, behoeften, werkwijzen en uitkomsten van geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Lees meer

 Onderzoek naar zorg voor zingeving 

In de uitbreiding van de Kenniswerkplaats wordt overkoepelend onderzoek naar zorg voor zingeving in de thuissituatie uitgevoerd door de werkgroep 'Onderzoek naar Zorg voor Zingeving' (2022-2024).
Lees meer

Afbeeldingen afkomstig van Unsplash

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: