Leernetwerk Geestelijke verzorging buiten (de muren) 

Dak- en thuislozen met justitiële documentatie hebben vaak veel levensproblemen. Hoe kan aandacht voor levensvragen bijdragen aan goede ondersteuning van deze kwetsbare mensen?

Looptijd leernetwerk: oktober 2021 t/m eind 2023

Doel

Dak- en thuislozen met justitiële documentatie hebben vaak veel levensproblemen. Hoe kan aandacht voor levensvragen bijdragen aan goede ondersteuning van deze kwetsbare mensen? In dit leernetwerk staat de beschrijving van de praktijk als manier om kennis op te doen, centraal.

Hoe kan geestelijke verzorging voor deze doelgroep profiteren van de professionalisering van de geestelijke verzorging elders, met name in het kader van GV Thuis? Welke goede praktijken van geestelijke verzorging in dit domein kunnen worden beschreven? Welke bijdrage leveren deze praktijken aan goede begeleiding binnen de keten van zorg en re-integratie? En hoe leren geestelijk verzorgers en andere hulpverleners samen te werken en af te stemmen op elkaars hulpaanbod?

Als werkwijze wordt de Case Studies methodiek gebruikt. Deze methode biedt een transparante wijze om de praktijk van geestelijke verzorging in dit domein te beschrijven. Door nauwkeurige beschrijving van werkende, goede praktijken, komen de onderzoekers de potentieel werkzame elementen in de begeleiding op het spoor.

Doelgroep

Dak- en thuislozen met justitiële documentatie én met problemen zoals een psychiatrische stoornis, licht verstandelijke beperking en eenzaamheid. Deze komen in het onderzoek in beeld via het werk van straatpastores met mensen die kampen met een combinatie van deze problematieken. De ervaring met justitie is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Regio

Landelijk

Uitkomsten

Dit onderzoek leidt tot een methodiek van geestelijke verzorging in dit domein en best practices. Daarnaast komt er hierdoor meer aandacht voor geestelijke verzorging in deze zorgketen van re-integratie in de samenleving.

Er wordt een beschrijving gemaakt van goede praktijken in dit domein en eerste aanzet gegeven tot de beschrijving van één veelbelovende interventie. Voor het beschrijven van deze interventie wordt gebruik gemaakt van case studies, literatuurstudie en interviews. De beschreven goede praktijken worden gecombineerd tot een concept scholingsaanbod voor geestelijk verzorgers, met als uitgangspunt het gezamenlijk leren van praktijkervaring.

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestond uit geestelijk verzorgers, ervaringsdeskundigen en onderzoekers en is in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Contact via Niels den Toom, universitair docent Geestelijke Verzorging Tilburg University j.n.dentoom@tilburguniversity.edu of Fons Flierman, adjunct-hoofdaalmoezenier Ministerie van Justitie en Veiligheid  f.flierman-pia@dji.minjus.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: