Wegwijzer: overzicht van kennis

Op allerlei plekken zijn er publicaties, tools en instrumenten, video's, onderwijsmateriaal en andere praktische producten te vinden over zorg voor zingeving. In deze wegwijzer bieden we een overzicht van de verschillende vindplaatsen van dit soort kennis. Mis je iets? Geef het dan door via het contactformulier of mail naar info@kenniswerkplaatszingeving.nl

We werken aan een kennisbank die de verschillende kennisproducten bundelt, om gemakkelijk te kunnen zoeken in het brede aanbod. Volg de ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

Links naar kennisbronnen

Praten over levensvragen - pratenoverlevensvragen.nl

Inspirerende praktijkvoorbeelden, filmpjes, infographics en artikelen over geestelijke verzorging thuis voor professionals in zorg en sociaal domein. Hier is ook informatie over het project Geestelijke Verzorging thuis te vinden.

Aandacht voor levensvragen bij ouderen - beteroud.nl

Tools, projecten, artikelen en nieuws over aandacht voor levensvragen bij ouderen voor professionals en vrijwilligers.

Beschrijving van werkwijzes en interventies: Databank Interventies - databankinterventies.nl en Databank effectieve sociale interventies - movisie.nl

Beproefde en onderbouwde aanpakken ter inspiratie en om er je voordeel mee te doen. Zowel voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg (databankinterventies.nl) als methoden om sociale vraagstukken slagvaardig aan te pakken (movisie.nl). Lees ook over het beschrijven van werkwijzen Zorg voor Zingeving.

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn - zorgvoorbeter.nl

Tips, ervaringen, trainingen, scholing, richtlijnen en meer in de zorg voor ouderen en hun levensvragen.

Kennisplatform palliatieve zorg - palliaweb.nl

Informatie, onderwijsmaterialen, nieuws, agenda, hulpmiddelen en publicaties voor iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt.

Landelijke website over geestelijke verzorging - geestelijkeverzorging.nl

Alles over geestelijke verzorging voor professionals en algemeen publiek. Zie www.geestelijkeverzorging.nl/thuis-professionals voor informatie over GV Thuis speciaal voor professionals of de kaart met Centra voor Levensvragen.

Kennisbank Agora - agora.nl

Agora biedt feiten & cijfers, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor professionals en vrijwilligers in de zorg, zingeving en het sociaal domein.

Onderzoek en resultaten kennisontwikkeling en -implementatie van ZonMw - zonmw.nl

Resultaten, nieuws, links en informatie van het ZonMw-programma over de inbedding van aandacht voor zingeving in de thuissituatie.

Platform 1 Sociaal Domein - 1sociaaldomein.nl

Platform voor de verbinding tussen zorg- en welzijnsprofessionals. Op het platform helpen professionals elkaar met vragen, casuïstiek en dilemma’s. Het platform koppelt deze bijdragen uit de praktijk aan onderzoeken, artikelen en rapporten.

Aanvulling doorgeven

 

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: