Wegwijzer: overzicht van kennis

Op allerlei plekken zijn er publicaties, tools en instrumenten, video's, onderwijsmateriaal en andere praktische producten te vinden over zorg voor zingeving. In deze wegwijzer bieden we een overzicht van de verschillende vindplaatsen van dit soort kennis. Mis je iets? Geef het dan door via het contactformulier of mail naar info@kenniswerkplaatszingeving.nl

In de kennisbank vind je verschillende kennisproducten gebundeld, om gemakkelijk te kunnen zoeken in het aanbod specifiek over Geestelijke Verzorging thuis en Zorg voor Zingeving thuis. 

Links naar kennisbronnen

 

Platform 1 Sociaal Domein - 1sociaaldomein.nl

Platform voor de verbinding tussen zorg- en welzijnsprofessionals. Op het platform helpen professionals elkaar met vragen, casuïstiek en dilemma’s. Het platform koppelt deze bijdragen uit de praktijk aan onderzoeken, artikelen en rapporten.

Kennisbank Agora - agora.nl

Agora biedt feiten & cijfers, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor professionals en vrijwilligers in de zorg, zingeving en het sociaal domein.

Aandacht voor levensvragen bij ouderen - beteroud.nl

Tools, projecten, artikelen en nieuws over aandacht voor levensvragen bij ouderen voor professionals en vrijwilligers.

Landelijke website over geestelijke verzorging - geestelijkeverzorging.nl

Alles over geestelijke verzorging voor professionals en algemeen publiek. Zie www.geestelijkeverzorging.nl/thuis-professionals voor informatie over GV Thuis speciaal voor professionals of de kaart met Centra voor Levensvragen.

Kennisplatform palliatieve zorg - palliaweb.nl

Informatie, onderwijsmaterialen, nieuws, agenda, hulpmiddelen en publicaties voor iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt.

Praten over levensvragen - pratenoverlevensvragen.nl

Inspirerende praktijkvoorbeelden, filmpjes, infographics en artikelen over geestelijke verzorging thuis voor professionals in zorg en sociaal domein. Hier is ook informatie over het project Geestelijke Verzorging thuis te vinden.

Kennisbank beroepsvereniging VGVZ - vgvz.nl

Verzameling kennis van de beroepsvereniging voor Geestelijk Verzorgers (alle werkvelden). Overizcht van onderzoek, archief van het tijdschrift voor Geestelijke Verzorging (TGV), publicaties van geestlelijk verzorgers, presentaties van studiedagen en handige beleidsdocumenten op een rij.

Onderzoek en resultaten kennisontwikkeling en -implementatie van ZonMw - zonmw.nl

Resultaten, nieuws, links en informatie van het ZonMw-programma over de inbedding van aandacht voor zingeving in de thuissituatie.

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn - zorgvoorbeter.nl

Tips, ervaringen, trainingen, scholing, richtlijnen en meer in de zorg voor ouderen en hun levensvragen.

 

Beschrijving van werkwijzes en interventies:
Databank Erkende Interventies - databankinterventies.nl voor de langdurige zorg (waaronder werkwijzen rondom zingeving)
- ​Databank effectieve sociale interventies - movisie.nl
- Lees ook over het beschrijven van werkwijzen Zorg voor Zingeving.

Beproefde en onderbouwde aanpakken ter inspiratie en om er je voordeel mee te doen. Zowel voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg (databankinterventies.nl) als methoden om sociale vraagstukken slagvaardig aan te pakken (movisie.nl).

Aanvulling doorgeven

 

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: