Leernetwerk Signaleren en verkennen van levensproblematiek bij thuiswonende mensen 

Hoe kan het signaleren en verkennen van levensproblemen van cliënten in de thuissituatie worden bevorderd? Tot nu toe worden levensvragen maar bij een beperkt aantal cliënten herkend. Het leernetwerk wil zorgverleners opleiden in het herkennen van deze vragen.

Looptijd leernetwerk: oktober 2021 t/m eind 2023

Doel

Doel van het leernetwerk is bij te dragen aan de diagnostiek en professionele communicatie rond levensproblematiek bij thuiswonende mensen, en het draagvlak voor een post-initiële en interprofessionele opleiding daarvoor te verkennen bij zorgprofessionals en patiënten. Tot nu toe worden levensvragen door zorgprofessionals slechts bij een beperkt aantal cliënten herkend door onduidelijke diagnostiek en ontbrekende verwijzingsstructuren in de zorg. Voor GV Thuis vormt dit een primair en acuut probleem dat om gezamenlijke verkenning en beoordeling van alle betrokkenen vraagt.

In een voorgenomen ontwikkelingsprogramma van een PAO-curriculum zingevingszorg (PAO-ZZ) brengen we geestelijk verzorgers, huisartsen en specialisten bijeen rond: a) casuïstiek van cliënten met levensvragen; b) diagnostiek van zingevingsvragen; c) continuïteit van zorg en verwijzing door interdisciplinaire communicatie hierover.

Doelgroep

Zorgverleners die zingevingszorg bieden en geestelijk verzorgers die mensen thuis begeleiden.

Regio

Landelijk

Uitkomsten

Ook interessant

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestond uit geestelijk verzorgers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers.

Contact via Hans Schilderman, hoogleraar Religie en zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hans.schilderman@ru.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: