Zingeving in GGZ 

Bij mensen met complexe psychiatrische problematiek leven veel vragen rondom zin- en betekenisgeving. Hoewel de recente benaderingen in de GGZ, met name die gericht zijn op herstel, zingeving een belangrijk onderwerp vinden, blijkt uit gesprekken met zorgprofessionals uit de deelnemende organisaties en met leden van de BPSW en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) dat men hier niet altijd goed raad mee weet.

Net als de andere brancheprojecten werkt dit project aan:

 • behoefteonderzoek onder cliënten en professionals
 • kennissynthese
 • onderwijsmodule

Tijdens de drie deelonderzoeken is er aandacht voor het feit dat zingevingsvragen ook op niet-talige (creatieve) manieren tot uiting kunnen worden gebracht. Veel ervaringsdeskundigen geven juist uiting aan dit soort vragen op een kunstzinnige manier. Deze creatieve opbrengsten vormen een belangrijk onderdeel van dit project, waarin de behoeften en ook de uitdrukkingsvaardigheden van de doelgroep om dit onderwerp bespreekbaar en zichtbaar te maken, centraal staat.

Beoogde doelgroepen

De beoogde cliëntgroepen zijn mensen met een langdurige en complexe psychiatrische aandoening (met name met psychoses, angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma en verslaving, soms gecombineerd met een licht verstandelijke beperking).

De beoogde beroepsgroepen waar het project zich op richt zijn sociaal werkers, ggz-agogen, professionele ervaringsdeskundigen en (sociaal psychiatrische) verpleegkundigen.

Deelnemers en betrokkenen

 • Chr. Hogeschool Windesheim, kenniscentrum Gezondheid en Welzijn / lectoraat GGZ en Samenleving
 • BPSW
 • Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd)
 • GGNet
 • Iriszorg
 • RIBW Overijssel
 • MEE IJsseloevers Veluwe
 • Herstelcentrum GGNet
 • Iriscovery
 • Focus, Herstelcentrum Zwolle
 • GEM, ecosysteem mentale gezondheid

Het lectoraat GGZ en Samenleving van Hogeschool Windesheim heeft met alle participerende organisaties al een samenwerkingsverband op het gebied van de professionalisering van herstelgericht werken en/of op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

Zie ook

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met projectleider: dr. Joyce Lamerichs, j.m.w.j.lamerichs@windesheim.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: