Leernetwerk Zin zien in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een wijk(end) perspectief! 

Mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds vaker in de wijk. Als ze levensvragen hebben of ernstig ziek worden, is het lastiger voor eerstelijns zorgverleners om zingevingsvragen te herkennen.

Looptijd leernetwerk: oktober 2021 t/m eind 2023

 

Doel

Het leernetwerk richtte zich op de vraag hoe er vanuit verschillende actoren in de wijk (gespecialiseerde hospicezorg, ambulante begeleiding, centrum voor levensvragen) goed kan worden afgestemd op zingevingskwesties bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De gangbare werkwijze in de zorg die gericht is op het behalen van doelen, sluit vaak niet aan bij mogelijkheden van deze doelgroep. Dit leernetwerk wil in- en  vanuit de alledaagse zorg (brondenken) een alternatieve afstemmingspraktijk ontwikkelen.      

De volgende vraag werd onderzocht: Hoe kan er vanuit verschillende actoren in de wijk goed worden afgestemd op zingevingskwesties bij mensen met een beperking die zelfstandig in de wijk wonen?

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen. Zorgverleners in de eerste lijn die mensen met een verstandelijke beperking thuis begeleiden. Geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen.

Regio

Het leernetwerk was actief in de regio Waalwijk. Er vindt samenwerking plaats met Prisma, een instelling voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Prisma heeft ook een gespecialiseerd hospice met een regiofunctie, voor mensen met een verstandelijke beperking.

Uitkomsten

Deelnemers en contact

In dit leernetwerk werkten medewerkers van zorgorganisatie Prisma, eerstelijns zorgmedewerkers, beleidsadviseurs van de gemeente Waalwijk en geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant samen om deze kwetsbare groep betere zorg rondom zingeving te kunnen bieden.

Contact via Gaby Jacobs, hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging, Universiteit voor Humanistiek, g.jacobs@uvh.nl
of Michael Kolen, geestelijk verzorger van Prisma, MKolen@prismanet.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: