Leernetwerk Zin zien in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een wijk(end) perspectief! 

Mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds vaker in de wijk. Als ze levensvragen hebben of ernstig ziek worden, is het lastiger voor eerstelijns zorgverleners om zingevingsvragen te herkennen.

 

Doel

Zorgverleners in de eerste lijn zijn generalist en geen specialist als het gaat om verstandelijke beperking. In dit leernetwerk werken medewerkers van zorgorganisatie Prisma, eerstelijns zorgmedewerkers en geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant samen om deze kwetsbare groep betere zorg rondom zingeving te kunnen bieden.

De volgende vraag wordt onderzocht: Hoe kan er vanuit verschillende actoren in de wijk goed worden afgestemd op zingevingskwesties bij mensen met een beperking die zelfstandig in de wijk wonen?

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen. Zorgverleners in de eerste lijn die mensen met een verstandelijke beperking thuis begeleiden. Geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen.

Regio

Het leernetwerk is actief in de regio Waalwijk. Er vindt samenwerking plaats met Prisma, een instelling voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Prisma heeft ook een gespecialiseerd hospice met een regiofunctie, voor mensen met een verstandelijke beperking.

Werkwijze

De deelnemers beschrijven een concrete casus uit de eigen praktijk. Die wordt in het leernetwerk met elkaar besproken.

Uitkomsten

  1. Er is een afstemmingspraktijk ontwikkeld die een vindplaats is voor oriëntatie rondom zingeving.
  2. Een model voor interdisciplinaire, interorganisationele, transmurale samenwerking is ontwikkeld;
  3. Er is een cursus voor zorgprofessionals ontwikkeld in het herkennen en begeleiden van zingevingsvragen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit medewerkers van zorgorganisatie Prisma, eerstelijns zorgmedewerkers en geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant.

Voorzitter: Gaby Jacobs, hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging, Universiteit voor Humanistiek, g.jacobs@uvh.nl

Coordinator: Michael Kolen, geestelijk verzorger van Prisma, MKolen@prismanet.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: