Leernetwerk verbindend werken tussen geestelijke verzorging en zorg thuis 

In dit leernetwerk willen wij verkennen hoe aandacht voor zingeving een integraal onderdeel kan worden van de zorg thuis, waarbij de samenwerking van zorgprofessionals met geestelijk verzorgers structureel wordt ingebed.

 

Doel

Zorgprofessionals komen bij veel kwetsbare cliënten thuis, en komen in aanraking met mensen met zingevingsvragen. Het doel is om binnen de zorgorganisatie aandacht voor zingeving structureel onderdeel te maken van de zorg thuis, waarbij wordt samengewerkt met geestelijk verzorgers. Hiervoor is het nodig dat een aantal vragen worden beantwoord: Wat verstaan we precies onder zingeving? Wat hebben zorgprofessionals nodig om te kunnen signaleren en te bespreken? Wanneer kan worden doorverwezen en naar wie (de geestelijk verzorger of de pastoraal werker)? Wanneer wordt het sociaal netwerk ingeschakeld? Hoe kunnen activiteiten van het team op gebied van zingeving worden gefinancierd?

In dit leernetwerk wordt in twee zorgteams van twee verschillende organisaties onderzocht wat nodig is om zorg voor zingeving structureel in te bedden. Hierbij kunnen we denken aan het vergroten van competenties van zorgprofessionals, het vormgeven van werkprocessen om zingeving in de zorg te borgen, het ontwikkelen van tools, en/of het scheppen van randvoorwaarden. Na een verkenning zullen we in dit leernetwerk dit uitwerken, implementeren, bijstellen en evalueren.

Doelgroep

Zorgteams met verpleegkundigen, verzorgenden en casemanagers in de ouderenzorg (en jeugdzorg) samen met geestelijk verzorgers.

Regio

Het onderzoek vindt plaats bij twee zorgteams voor ambulante ouderenzorg, een team in Zuid-Holland (van Lelie Zorggroep) en een team in Gelderland (van Woon Zorg Unie Veluwe).

Werkwijze

Na het onderzoek is er een beschrijving van werkprocessen, training, tools, randvoorwaarden en andere zaken die nodig zijn om aandacht voor zingeving onderdeel te maken van zorg en de samenwerking met geestelijk verzorgers gestalte te doen geven. Ook is dan duidelijk of en welke rol voor een aandachtsvelder is weggelegd voor versterking van de samenwerking tussen het zorgteam en de geestelijke zorg in de thuissituatie. Signalering en aandacht voor zingevingsvragen en goede verwijzing zijn daarvan het gevolg.

Uitkomsten

Na het onderzoek is er een beschrijving van de werkprocessen die nodig zijn om zingeving als taak van de teamleden in te voeren. Ook is dan duidelijk hoe dit kan zorgen voor versterking van de samenwerking tussen het zorgteam en de geestelijke zorg in de thuissituatie. Signalering van zingevingsvragen en goede verwijzing zijn daarvan het gevolg.

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, cliëntvertegenwoordigers, pastoraal werkers, geestelijk verzorgers van Lelie Zorggroep en Woon Zorg Unie Veluwe, en geestelijk verzorgers van Centra voor Levensvragen (Noord-West Veluwe en Rivierengebied). Samenwerking vindt plaats met Hogeschool Viaa en Christelijke Hogeschool Ede.

Voorzitter: Bart Cusveller, lector Zorg en Zingeving, hogeschool Viaa b.cusveller@viaa.nl

Coördinator: Hanna Klop, docent Hogeschool Viaa, h.klop@viaa.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: