Leernetwerk verbindend werken tussen geestelijke verzorging en zorg thuis 

In dit leernetwerk willen wij verkennen hoe aandacht voor zingeving een integraal onderdeel kan worden van de zorg thuis, waarbij de samenwerking van zorgprofessionals met geestelijk verzorgers structureel wordt ingebed.

Looptijd leernetwerk: oktober 2021 t/m eind 2023

 

Doel

Zorgprofessionals komen bij veel kwetsbare cliënten thuis, en komen in aanraking met mensen met zingevingsvragen. Doel was om binnen twee zorgorganisaties (één thuiszorg setting en één ambulant jeugdteam setting) aandacht voor zingeving structureel onderdeel te maken van de zorg thuis door middel van werkprocessen, competenties, tools en/of randvoorwaarden. Daarbij werd samengewerkt met geestelijk verzorgers. In dit leernetwerk is in twee zorgteams van twee verschillende organisaties onderzocht wat nodig is om zorg voor zingeving structureel in te bedden.

Doelgroep

Zorgteams met verpleegkundigen, verzorgenden en casemanagers in de ouderenzorg (en jeugdzorg) samen met geestelijk verzorgers.

Regio

Het onderzoek vond plaats bij twee zorgteams voor ambulante ouderenzorg, een team in Zuid-Holland (van Lelie Zorggroep) en een team in Gelderland (van Woon Zorg Unie Veluwe).

Uitkomsten

Bekijk de uitkomsten op de website van Hogeschool Viaa:

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestond uit verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, cliëntvertegenwoordigers, pastoraal werkers, geestelijk verzorgers van Lelie Zorggroep en Woon Zorg Unie Veluwe, en geestelijk verzorgers van Centra voor Levensvragen (Noord-West Veluwe en Rivierengebied). Samenwerking vindt plaats met Hogeschool Viaa en Christelijke Hogeschool Ede.

Contact via Bart Cusveller, onderzoek en docent, Hogeschool Viaa b.cusveller@viaa.nl
of Hanna Klop, docent Hogeschool Viaa, h.klop@viaa.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: