Werkgroep Innovaties in leren en opleiden van geestelijk verzorgers 

Deze werkgroep richt zich op vernieuwende wijzen van leren rond ontwikkelingen in het veld, zowel in de Kenniswerkplaats (in de leernetwerken) als in de opleidingen geestelijke verzorging. 

Taken werkgroep

  1. Inventarisatie onder stakeholders met betrekking tot benodigde ontwikkelingen in GV onderwijs zowel initieel als post initieel. Denk aan het werken met leergemeenschappen, interprofessioneel opleiden rondom zorg voor zingeving, didactiekcursussen voor GV Thuis en interlevensbeschouwelijke programma’s.
  2. Evalueren van het leren in de leernetwerken en in de Kenniswerkplaats om al gaande een systematiek te ontwikkelen voor leernetwerken GV.
  3. Bijdragen aan het plan voor een ‘onderwijsbank’ als onderdeel van de kennisbank, samen met de werkgroep Kennisinfrastructuur. Hierbij wordt ook onderzocht of en zo ja, hoe de projecten van het onderwijsplan van de deelprojectgroep Onderwijs van de stuurgroep GV Thuis een plaats kunnen krijgen in de kennisinfrastructuur.

Leden

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: