Brancheprojecten

De brancheprojecten zijn gericht op (door-)ontwikkeling van expertise op het gebied van zingeving binnen eerstelijns zorg en sociaal domein. Dit zijn projecten voor zeven beroepsgroepen, gericht op zorg voor zingeving in de thuissituatie.

In ieder brancheproject werken beroepsverenigingen, praktijkinstellingen, kennisinstellingen en cliëntvertegenwoordigers samen aan drie onderdelen:  

  • een behoefteonderzoek rondom zingeving onder cliënten/patiënten en professionals
  • een kennissynthese
  • de (door)ontwikkeling van een onderwijsmodule

De brancheprojecten werken ook overkoepelend samen, waaronder in de uitwisseling en afstemming over de inhoud en methoden voor de verschillende onderdelen.

 Huisartsen en Praktijkondersteuners 

De samenwerkingspartners van dit project werkten al eerder op verschillende manieren samen in de zorg voor zingeving in de eerste lijn.

 

Lees meer

De activiteiten in dit brancheproject dragen bij aan input voor naar opleidingsniveau gedifferentieerde taakomschrijvingen voor verpleegkundigen en verzorgenden op het gebied van aandacht voor en begeleiding van zingeving. Dit maakt cliënten, praktijkinstellingen en opleidingen duidelijk welke werkzaamheden en competenties van welke zorgprofessionals verwacht mogen worden door cliënten, collega’s en werkgevers.

 

Lees meer

 Verzorging en Verpleging

 Fysiotherapie en Ergotherapie 

Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem in de westerse samenleving. Bijna twintig procent van de volwassen Nederlandse bevolking lijdt dagelijks aan de gevolgen van chronische pijn. Chronische pijn heeft zeer ingrijpende gevolgen voor het persoonlijke leven en stelt ook hulpverleners en de gezondheidszorg als geheel voor grote uitdagingen. Chronische pijn heeft zeer ingrijpende gevolgen voor het persoonlijke leven en heeft vaak desastreuze gevolgen voor de ervaring van zin en betekenis.

 

Lees meer

Professionals met diverse deskundigheden en afkomstig uit verschillende organisaties werken samen om op het gebied van zingeving kennis, praktijken en achterban sociaal domein met elkaar te verbinden.

 

Lees meer

 Sociaal domein 

 Jeugdzorg 

Wat doen professionals al aan begeleiding en ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen, waar liggen de behoeften van (pleeg)ouders en jeugdigen in de pleegzorg en wat hebben professionals en ervaringsdeskundigen nodig om hieraan te kunnen voldoen? Wat moeten zij kunnen en kennen om begeleiding en ondersteuning bij zingeving en levensvragen te kunnen geven?

 

Lees meer

Bij mensen met complexe psychiatrische problematiek leven veel vragen rondom zin- en betekenisgeving. Hoewel de recente benaderingen in de GGZ, met name die gericht zijn op herstel, zingeving een belangrijk onderwerp vinden, blijkt uit gesprekken met zorgprofessionals uit de deelnemende organisaties en met leden van de BPSW en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) dat men hier niet altijd goed raad mee weet.

 

Lees meer

GGZ 

 Vrijwilligerswerk 

De aandacht voor zingeving neemt toe bij het ouder worden vanwege de confrontatie met ingrijpende levensgebeurtenissen en verlieservaringen. Tegelijk wordt het vinden van zingeving lastiger bij het ouder worden omdat de mogelijkheden beperkter worden, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen. In dit project ligt de focus op zingeving van specifieke migrantengroepen, waar relatief weinig over bekend is.

 

Lees meer

Afbeeldingen afkomstig van Unsplash

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: