Alle werkwijzebeschrijvingen uit de kennisbank op een rij

In dialoog met je levensverhaal

Dit gespreksmodel is ontwikkeld voor cliënten met een levensbedreigende, progressieve aandoening die vanwege deze aandoening zingevings- of levensvragen hebben. Het doel van de werkwijze is het bevorderen van spiritueel welzijn van de cliënt, bestaande uit de volgende dimensies: de relatie van de cliënt met zichzelf, anderen, een groter geheel en God (mits van toepassing), alsook een existentiële dimensie die gaat over het gevoel van betekenis en samenhang in de wereld, en of de cliënt het leven kan aanvaarden zoals het is (geweest). De werkwijze bestaat uit zes ontmoetingen van een uur tussen de cliënt en een geestelijk verzorger bij de cliënt thuis of in een zorginstelling. Ingediend door Iris Wierstra, Annemarie Foppen, Anke Liefbroer

In dialoog met je levensverhaaleffectief - eerste aanwijzingen

LISA: Life In Sight Application

Deze werkwijze is ontwikkeld voor patiënten met vergevorderde kanker die palliatieve zorg ontvangen binnen een zorgorganisatie of in de thuissituatie. De werkwijze richt zich op reflectie op de levensgebeurtenissen en levensdoelen van de patiënt ter bevordering van inzicht in het eigen levensverhaal. De werkwijze bestaat uit twee individuele begeleidingen van een uur door een geestelijk verzorger met behulp van een e-applicatie. Ingediend door Michael Scherer Rath.

LISA: Life In Sight Applicationgoed onderbouwd

Handleiding beschrijving werkwijzen

Werkwijzen geestelijke verzorging en zorg voor zingeving

Over de werkwijze beschrijvingen

Op de kennisbank van de Kenniswerkplaats worden de werkwijzen rondom zorg voor zingeving van geestelijk verzorgers en andere zorgverleners verzameld. Zo kan aan een breder publiek getoond worden hoe geestelijk verzorgers en andere zorgprofessionals zorg voor zingeving vormgeven. Daarnaast biedt het delen van expertise inspiratie voor collega's. Ten derde kan het beschrijven van werkwijzen materiaal verschaffen voor onderzoekers om deze verder te bestuderen in onderzoek.

Bovenal helpt het beschrijven van een werkwijze om op de eigen praktijk te reflecteren en daarmee bij te dragen aan kwaliteitsbevordering van zorg voor zingeving.

Geestelijk verzorgers ontvangen 1 SKGV punt in de categorie Vakbekwaamheid als de werkwijzebeschrijving wordt gepubliceerd. 

Beschrijf je eigen werkwijze

Jouw werkwijze ook toevoegen aan de kennisbank? Download hieronder de 'Handleiding beschrijving werkwijzen geestelijke verzorging en zorg voor zingeving'. Hierin lees je over het proces van het beschrijven. Met het werkblad achterin de handleiding beschrijf je aan de hand van een voorbeeld stap voor stap je eigen werkwijze.

Download de handleiding

Stuur het ingevulde werkblad naar onderzoeker van de werkgroep onderzoek Anja Visser, a.visser-nieraeth [at] rug.nl

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Ook bij vragen over de handleiding of het werkblad kan je terecht bij Anja.

 

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: