Zingeving in vrijwilligerswerk 

De aandacht voor zingeving neemt toe bij het ouder worden vanwege de confrontatie met ingrijpende levensgebeurtenissen en verlieservaringen. Tegelijk wordt het vinden van zingeving lastiger bij het ouder worden omdat de mogelijkheden beperkter worden, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen. In dit project ligt de focus op zingeving van specifieke migrantengroepen, waar relatief weinig over bekend is.

Net als de andere brancheprojecten werkt dit project aan:

 • behoefteonderzoek onder cliënten en professionals
 • kennissynthese
 • onderwijsmodule

Beoogde doelgroepen

De beoogde cliëntgroepen zijn migrantenouderen, specifiek een gemêleerde groep vluchtelingen, Turkse moslimvrouwen en een Caribische groep.

De beoogde professionals waar het project zich op richt zijn sleutelfiguren en vrijwilligers van SOMNL en De Verbinding en vrijwilligers en coördinatoren actief bij vrijwilligersorganisaties.

Deelnemers en betrokkenen

 • Movisie
 • Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
 • Agora, beroepsvereniging van coördinatoren Vrijwillige Inzet
 • De Verbinding
 • SOML
 • NPV
 • Humanitas
 • KBO-Brabant

Van de genoemde partners werken de meesten al succesvol met elkaar samen binnen het programma Samen Ouder Worden, dat lokaal op 35 plekken in Nederland wordt uitgevoerd. Kenmerkend voor de werkwijze van Vereniging NOV is dat programma’s of projecten met (een deel van) de achterban worden uitgevoerd. Wij delen en ontwikkelen samen nieuwe kennis dicht tegen het werkveld aan.

Zie ook

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met projectleider: Petra van Loon, p.vanloon@nov.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: