Word Ambassadeur Zingeving

Vind jij als professional in de eerste lijn / thuissituatie ook dat het vanzelfsprekend moet zijn dat er in het uitvoeren van jouw vak aandacht is voor levensvragen? Maar dat het soms lijkt alsof je de enige bent die dat vindt?
Heb je behoefte aan sparringpartners, een groter netwerk van waaruit je je visie kan delen en actuele kennis over zorg voor zingeving? Word je graag geïnspireerd met concrete handvatten en uitwisseling van ervaringen?
Of wil je datgene wat in je eigen team of netwerk goed gaat, verder verspreiden in je eigen organisatie of de regio?

Word Ambassadeur Zingeving vanuit de Kenniswerkplaats Zingeving en help mee om op basis van onderzoek aandacht voor zingeving en levensvragen vanzelfsprekend te maken!

De Kenniswerkplaats faciliteert de groep ambassadeurs door middel van het uitwisselen van ervaringen, delen van kennis en materialen en handvatten bieden voor professionalisering. Ambassadeurs zijn in eerste instantie onbezoldigd, wel kan in sommige gevallen registratiepunten worden aangevraagd.

Doe je mee?

 • Lees op deze pagina over het profiel en de mogelijke activiteiten van een Ambassadeur Zingeving 
 • Bekijk het groeidocument voor de ambassadeur Zingeving, om zelf richting en vorm te geven aan je ambassadeurschap
 • Enthousiast geworden? Meld je hier aan als ambassadeur

Na je aanmelding ontvang je een aantal materialen om goed van start te gaan als ambassadeur, kan je lid worden van de besloten LinkedIn-groep, en ontvang je uitnodigingen voor de eerstvolgende bijeenkomsten. 

Meld je aan als ambassadeur

Aankomende bijeenkomsten

 • 26 september, 15.30-17.00 - online uitwisseling
 • 15 oktober, 15.30-17.00 - online uitwisseling
 • 22 november, Kennisfestival

Gedurende het jaar vindt uitwisseling plaats in de besloten LinkedIn-groep. In afstemming met de ambassadeurs kunnen er meerdere (online) uitwisselings- en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd worden.

Neem ook eens een kijkje:

 • De kennisbank, met praktische handreikingen om in de praktijk te gebruiken
 • De wegwijzer, met links naar diverse vindplaatsen
 • De agenda, om te kijken wat er verder op het programma staat

Wat doe je als ambassadeur Zingeving?

Vijf voorbeelden wat je als ambassadeur kan doen en wat het je brengt. Laat je inspireren en sluit je aan!
Er zijn geen verplichte activiteiten of werkzaamheden. Je geeft zelf invulling aan je rol als ambassadeur. Vanuit het ambassadeursprogramma word je hierbij geholpen, gafaciliteerd en geïnspireerd. 

Zichtbaarheid in de organisatie

Met bijvoorbeeld een presentatie over zingeving maak je voor je collega's, een team of directie inzichtelijk wat zingeving is, hoe dat een rol speelt in de organisatie voor zowel medewerkers zelf. als cliënten/bewoners. Als ambassadeur breng en houd je het gesprek op gang én ben je alert op mogelijkheden. Wordt er een symposium, congres of bijeenkomst georganiseerd? Zorg dat het (ook) over zingeving gaat!

Kennisdelen en
bijdragen aan je beroep

Geef aandacht aan zingeving door in het vakblad of tijdschrift van jouw beroepsgroep (samen met anderen) een column of artikel te schrijven en jezelf zichtbaar te maken als ambassadeur.

 

Aanspreekpunt

Maak duidelijk dat je ambassadeur zingeving bent en zorg dat mensen je weten te vinden, bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening, op LinkedIn en in een berichtje op intranet. Dit zorgt ervoor dat collega's je weten te vinden en brengt het onderwerp op de agenda.

Netwerk

Vanuit het netwerk van ambassadeurs in de Kenniswerkplaats kom je op nieuwe inzichten, contacten en inspiratie. Vind een buddy, kom op ideeën voor je eigen praktijk en hou het vol.

Meelopen

Loop een dagje mee met een geestelijk verzorger, of als geestelijk verzorger met een wijkverpleegkundige, sociaal werker, huisarts of met wie je samenwerkt. Neem ruimte om observaties met elkaar te delen: wat zijn aanknopingspunten in de zorg voor zingeving en hoe zou je daar (samen) iets in kunnen betekenen?

Profiel van de Ambassadeur Zingeving

Je bent een professional of vrijwilliger in eerstelijns zorg / thuissituatie (sociaal domein) op operationeel, tactisch of strategisch niveau. Je herkent je in het profiel van de ambassadeur Zorg voor Zingeving: 

 • Borging aandacht voor zingeving Je brengt binnen je eigen organisatie / team / afdeling / netwerk zingeving onder de aandacht  
 • Ondersteunen en coachen van teamleden Je kunt kennis delen en de deskundigheid van collega’s, managers en directie bevorderen door middel van kennisdeling en coaching 
 • Werken en samenwerken in en buiten de organisatie Je hebt binnen je organisatie een signaalfunctie van issues op het gebied van zingeving. Je collega’s of mensen in je netwerk weten je te vinden als zij hierover vragen hebben 
 • Bijdragen aan het beroep Je kan functioneren als voorbeeldfiguur voor de beroepsgroep met betrekking tot aandacht geven voor zingeving in de zorg-/hulpverlening, bijvoorbeeld door presentaties en publiciteit 

Zij gingen je voor: de Voorlopersgroep Ambassadeurs Zingeving

Vanuit de werkgroep interdisciplinaire samenwerking van de Kenniswerkplaats is deze voorlopersgroep ontstaan. Deze voorlopers hebben samen het programma vormgegeven en gewerkt aan de basismaterialen om goed gefaciliteerd als ambassadeur Zingeving aan de slag te gaan. 

Oscar Kerkman

Oscar Kerkman
ambulant verpleegkundige bij Mentrum
Amsterdam

Romy van den Booren

Romy van den Booren
Coördinator Netwerk Integrale Kindzorg
Limburg & Zuidoost-Brabant

Veronique Vaarten

Veronique Vaarten
Innovatie en ontwikkeling Wmo Radar
Rotterdam

Pieter Barnhoorn
huisarts en docent huisartsgeneeskunde
Leiden en omgeving

Yvonne Schneiders
relatie- en projectmanager, TIM Stichtse Vecht
Stichtse Vecht

Gaby Jacobs
professor Geestelijke Verzorging, UvH
Utrecht

Erik Olsman
associate professor PThU
Amsterdam

Guido Schürmann
projectleider GV Thuis, Agora
landelijk

Rieke van de Wetering
manager thuiszorg bij WZU Veluwe
Veluwe

Bart Cusveller
docent-onderzoeker lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool Viaa
Zwolle

Marijke Kars
assistent professor UMC Utrecht
Utrecht

Gilles Metske
psychosociaal hulpverlener
regio Rijnmond

Nicole van Halteren
casemanager palliatieve zorg
Brabantse Stedenrij en omgeving

Karin Seijdell
geestelijk verzorger
Zuidoost-Brabant

...en jij?

Over het ambassadeursprogramma

Ambassadeurs maken zich sterk voor aandacht en begeleiding bij levensvragen, waarbij samenwerken met anderen belangrijk is. De groep ambassadeurs wordt gefaciliteerd door de Kenniswerkplaats Zingeving, door middel van verbindingen leggen, faciliteren van uitwisseling en handvatten bieden voor professionalisering. Aandacht voor zingeving en levensvragen zorgt voor betere zorg en begeleiding, mensen voelen zich gezien en gehoord, en aandacht voor zingeving is voor de professional en vrijwilliger zelf zingevend.

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: