Leernetwerk Goede geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen 

Dit leernetwerk richt zich op bewoners, professionals en organisaties/stakeholders die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Wat is goede geestelijke verzorging in de specifieke context van het aardbevingsgebied Groningen?

 

Doel

Dit leernetwerk richt zich op bewoners, professionals en organisaties/stakeholders die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Wat is goede geestelijke zorg in de specifieke context van het aardbevingsgebied Groningen? Wat heb je daarin ook gemeenschappen te bieden?

 

Het leernetwerk heeft twee doelen.

  1. Allereerst een goede omschrijving geven van de specifieke verhalen en vragen rond zingeving in een context die sterk gekleurd is door maatschappelijk moreel falen en het uitblijven van erkenning van leed. 
  2. Een tweede leeraspect betreft het in kaart brengen hoe geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied bijdraagt aan het hervinden van zingeving, zowel op persoonlijk als op gemeenschapsniveau.

Doelgroep

Het leernetwerk ontwikkelt producten die geestelijk verzorgers en andere stakeholders ondersteunen rond aandacht voor zingeving voor mensen en gemeenschappen in het aardbevingsgebied.

De verwachting is dat (reflectie op de ontwikkeling van) deze opbrengsten ook bruikbaar zijn voor andere regio’s en doelgroepen in de samenleving, die te maken hebben met maatschappelijk moreel falen en het uitblijven van erkenning voor het leed dat dit veroorzaakt.  

Regio

Het onderzoek vindt plaats in de provincie Groningen waar men te maken heeft met de gevolgen van de gaswinning.

Werkwijze

De zingevingsvragen in deze specifieke context worden verhelderd. Daarna vindt er reflectie plaats hoe je professionals kunt trainen in het herkennen en begeleiden van zingevingsvragen. Hoe kan dat niet alleen individueel maar ook op gemeenschapsniveau een rol van betekenis gaan spelen? Door presentie en wederzijdse doorverwijzing, kan geestelijke verzorging sterker verankerd raken in het gebied.

Werkwijzen van geestelijk verzorgers worden geanalyseerd en beschreven. Door deze interventies met andere professionals te delen en te bespreken, wordt de rolverdeling in het sociaal-maatschappelijke domein verhelderd. Als je weet wie wat doet, is samenwerken en verwijzen gemakkelijker.

Uitkomsten

De opgehaalde kennis wordt gebruikt voor het vormgeven van uitwisseling rond zin en deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers, gemeentes, sociale teams, buurtzorg etc. De uitkomsten zijn ook relevant voor vergelijkbare contexten (bijvoorbeeld rampen, maatschappelijk moreel falen, erkenning die uitblijft).

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit Groninger bewoners, geestelijk verzorgers, afvaardiging van het Centrum voor Levensvragen Groningen-Drenthe, SGD, Groninger gasberaad en is in samenwerking met GVA Groningen.

 

Voorzitter: Hanneke Muthert, adjunct-hoogleraar godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor geestelijke verzorging en welzijn, J.K.Muthert@rug.nl

Coördinator: Marjo van Bergen, teamleider GVA, m.vanbergen@gvagroningen.nl 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: