Leernetwerk Goede geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen 

Dit leernetwerk richt zich op bewoners, professionals en organisaties/stakeholders die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Wat is goede geestelijke verzorging in de specifieke context van het aardbevingsgebied Groningen?

Looptijd leernetwerk: oktober 2021 t/m eind 2023

Doel

Dit leernetwerk richtte zich bij de start op bewoners, professionals en organisaties/stakeholders die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Wat is goede geestelijke zorg in de specifieke context van het aardbevingsgebied Groningen? Wat heb je daarin ook gemeenschappen te bieden? Het leernetwerk had twee doelen:

  1. Allereerst een goede uitwisseling en omschrijving geven van de specifieke verhalen en vragen rond zingeving in een context die sterk gekleurd is door maatschappelijk moreel falen en het uitblijven van erkenning van leed. 
  2. Een tweede leeraspect betreft het in kaart brengen hoe geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied bijdraagt aan het hervinden van zingeving, zowel op persoonlijk als op gemeenschapsniveau.

Doelgroep

Het leernetwerk ontwikkelt producten die geestelijk verzorgers en andere stakeholders ondersteunen rond aandacht voor zingeving voor mensen en gemeenschappen in het aardbevingsgebied.

De verwachting is dat (reflectie op de ontwikkeling van) deze opbrengsten ook bruikbaar zijn voor andere regio’s en doelgroepen in de samenleving, die te maken hebben met maatschappelijk moreel falen en het uitblijven van erkenning voor het leed dat dit veroorzaakt.  

Regio

Het onderzoek vindt plaats in de provincie Groningen waar men te maken heeft met de gevolgen van de gaswinning.

Uitkomsten

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestond uit Groninger bewoners, geestelijk verzorgers, afvaardiging van het Centrum voor Levensvragen Groningen-Drenthe, SGD, Groninger gasberaad, NCG, Stut en Steun, PKA, gemeente, aardbevingscoach, extramurale GGZ, EPIQ en is in samenwerking met GVA Groningen.

 

Voorzitter: Hanneke Muthert, adjunct-hoogleraar godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor geestelijke verzorging en welzijn, J.K.Muthert@rug.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: