Leernetwerk 'Zin d’r in!' 

Jonge mensen hebben een eigen taal voor zingeving. Hoe kunnen we hen gevoelig maken voor de dimensie van zingeving wanneer ze kampen met o.a. depressie of eenzaamheid?

Volg dit leernetwerk via hun LinkedIn-pagina

 

Doel

Veel jonge mensen zijn eenzaam of kampen met depressie of burn-outklachten. Hoe kunnen we jongeren en de direct betrokkenen vanuit hun leefomgeving gevoelig maken voor de dimensie van zingeving vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en de Dialogical Self Theory? Hoe kunnen we (bestaande) tools t.b.v. zingevende communicatie (o.a. vanuit 'Zin in Leven' en de ZKM-vereniging) laten aansluiten bij en afstemmen op individuele behoeften van jongeren die het risico lopen te vereenzamen, jongeren met risico op depressie of die terminaal ziek zijn en/ of het risico lopen op burn- en/ of bore-out klachten?

Doelgroep

Jongeren (12-25 jaar) die niet lekker in hun vel zitten.

Regio

Limburg en Noord-Brabant

Werkwijze

Het leernetwerk zal eerst een inventarisatie maken van actuele ontwikkelingen en in praktijk gebrachte, bestaande werkvormen en tools. Vervolgens zullen de hiaten worden geformuleerd en vindt er onderzoek plaats naar waar behoefte aan is onder een brede groep stakeholders, waaronder een stichting voor Jongerenwerk, het Centrum voor Levensvragen en de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst. Deze werkvorm wordt vervolgens geïmplementeerd, geëvalueerd en geborgd.

Uitkomsten

  1. Concrete tools t.b.v. zingevende communicatie voor de jongeren uit de doelgroep en de direct betrokkenen vanuit hun leefomgeving, vanuit het project 'Zin in Leven' en de Zelfkennismethode (ZKM). Deze tools worden binnen het leernetwerk 'Zin d'r in!' ontwikkeld en gedeeld. Door deze ervaringen kunnen weer nieuwe werkvormen ontwikkeld worden, om van te leren in andere contexten.     
  2. Vanuit de hierboven genoemde ervaringspraktijk wordt methodische begeleiding, c.q. een procesmodule ontwikkeld om tools t.b.v. zingevende communicatie goed te laten aansluiten bij en af te stemmen op individuele behoeften van jongeren uit de doelgroep. Positieve Gezondheid, de Dialogical Self Theory, ZKM en Presentie maken hier een wezenlijk onderdeel van uit.  

Bij beide uitkomsten zetten we de doelgroep als mede-onderzoekers en mede-implementatiekrachten in.  

Bekijk artikel 'Weerbaar voor Veerkracht. De school als 'stem' in de ontwikkeling van veerkrachtige leerlingen.'

Deelnemers en contact

Voorzitter: Nelleke de Kruik - Stichting 't PGCJ en project 'Zin in Leven' - nelleke@zininleven.eu

Coördinator: Petra Ritzen - Project 'Zin in Leven' en Stichting Tijdig - petra@zininleven.eu  /  petra@stichtingtijdig.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: