Leernetwerk Armoede, laaggeletterdheid en geestelijke verzorging thuis 

Armoede en laaggeletterdheid hebben impact op alle aspecten van iemands leven. Hoe kan een geestelijk verzorger optimaal aansluiten bij de zingevingsvragen van mensen die laaggeletterd zijn en/of in armoede leven?

Looptijd: oktober 2021 t/m eind 2023

 

Doel

Armoede en laaggeletterdheid beïnvloeden alle aspecten van iemands leven. Hoe kan aandacht voor zingeving optimaal aansluiten bij wat mensen die laaggeletterd zijn en/of in armoede leven daarin nodig hebben? De hoofdvraag die het leernetwerk wil beantwoorden: Welke kennis, vaardigheden en attitude moet een geestelijk verzorger/professional zich eigen maken, om aan te sluiten bij mensen met levensvragen die laaggeletterd zijn hebben en/of in structurele armoede leven?

Doelgroep

Geestelijk verzorgers en professionals in zorg en welzijn die te maken hebben met problematiek van armoede en/of laaggeletterdheid. Mensen met spirituele, zingevings- en levensvragen, in het bijzonder in relatie tot laaggeletterdheid en armoede.

Regio

De regio betrof Oost-Groningen en Zuidoost Drenthe, dat is het gebied van de voormalige veenkoloniën. 

Uitkomsten

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestond uit geestelijk verzorgers, ervaringsdeskundigen, ex-bewindvoerder van laaggeletterd familielid, traumatherapeut, trajectbegeleider, predikant, schuldsanering, sociaaljuridische dienstverlening, mantelzorger, psychotherapeut, maatschappelijk werk.

Contact via Hanneke Muthert, adjunct-hoogleraar godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor geestelijke verzorging en welzijn, J.K.Muthert@rug.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: