Leernetwerk Armoede, laaggeletterdheid en geestelijke verzorging thuis 

Armoede en laaggeletterdheid hebben impact op alle aspecten van iemands leven. Hoe kan een geestelijk verzorger optimaal aansluiten bij de zingevingsvragen van mensen die laaggeletterd zijn en/of in armoede leven?

 

Doel

Armoede en laaggeletterdheid beïnvloeden alle aspecten van iemands leven. Hoe kan aandacht voor zingeving optimaal aansluiten bij wat mensen die laaggeletterd zijn en/of in armoede leven daarin nodig hebben? De hoofdvraag die het leernetwerk wil beantwoorden: Welke kennis, vaardigheden en attitude moet een geestelijk verzorger/professional zich eigen maken, om aan te sluiten bij mensen met levensvragen die laaggeletterd zijn hebben en/of in structurele armoede leven?

Doelgroep

Geestelijk verzorgers en professionals in zorg en welzijn die te maken hebben met problematiek van armoede en/of laaggeletterdheid. Mensen met spirituele, zingevings- en levensvragen, in het bijzonder in relatie tot laaggeletterdheid en armoede.

Regio

Noord-Oost Nederland.

Werkwijze

Er wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende kenmerken en gevolgen van laaggeletterdheid en structurele armoede. Hierbij worden ervaringsdeskundigen, professionals en gemeenten betrokken en kennis opgehaald uit diverse vakgebieden. 

Ten tweede wordt de kennis, vaardigheden en attitude over aandacht voor zingeving bij laaggeletterdheid en structurele armoede bevorderd door leernetwerkbijeenkomsten. Praktijkverhalen en uitwisseling zijn hierbij een belangrijke bron

Vanuit die praktijken en kennis werken we aan producten die breed inzetbaar zijn, voor nu denken we eerst aan een interventie in de context van schuldhulpverlening.

Uitkomsten

a) een kennisdeel met de beschrijving van de impact van laaggeletterdheid en structurele armoede (en het onderlinge verband) op het dagelijks leven van mensen.

b) borging van de opgedane kennis en ervaring in een scholings- en trainingsaanbod.

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit geestelijk verzorgers, ervaringsdeskundigen, ex-bewindvoerder van laaggeletterd familielid, traumatherapeut, gerechtsdeurwaarder, trajectbegeleider, predikant. 

Voorzitter: Hanneke Muthert, adjunct-hoogleraar godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor geestelijke verzorging en welzijn, J.K.Muthert@rug.nl

Coördinator: Desi de Jonge, Desi.de.jonge@rug.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: