Materialen en presentaties
Kennisfestival Zingeving 2023 - '...en nu verder!'

vrijdag 24 november 2023

ontmoeting -- kennis -- uitwisselen -- samenwerken -- opleiden -- innovatie -- inspiratie

Na twee jaar Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging brachten we mensen en inzichten samen. Op deze pagina vind je de materialen en presentaties van de kennismarkt en workshops. Lees en bekijk hier een korte impressie van de dag.

Materialen gedeeld op de Kennismarkt
kijk voor andere uitkomsten van leernetwerken op de betreffende pagina onder het kopje 'uitkomsten'. De materialen worden ook verzameld in de kennisbank.

Materialen van de workshops 

Eerste ronde workshops

  • 1.1. Samen interprofessioneel en interlevensbeschouwelijk leren en werken. Deze workshop kwam voort uit de leernetwerken 'Levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging' en 'Zingevingszorg. Signaleren en verkennen van levensproblematiek bij thuiswonende mensen 'Door: Hans Alma, Paul van Loenen, Lenneke Post, Wim Smeets, Hans Schilderman.
  • 1.2. Samen verbindend werken aan zorg voor zingeving. In deze workshop werd gekeken naar de afstemming tussen zorgprofessionals en cliënten én tussen verschillende zorgprofessionals onderling in de zorg voor zingeving voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In het bijzonder keken ze hierbij naar hoe de zorgpraktijk zich verhoudt tot recente ontwikkelingen in het sociaal beleid van de gemeente Waalwijk waar een omslag gaande is van geïndividualiseerde zorg naar het versterken van de sociale basis. We gaan over deze thema’s in gesprek door gezamenlijk te reflecteren op praktijkverhalen van de sprekers. Deze workshop kwam voor uit het leernetwerk 'Zin zien in de zorg.' Door: Michael Kolen (geestelijk verzorger, Prisma), Laura Mudde (onderzoeker, UvH) en Gaby Jacobs (onderzoeker, UvH).
  • 1.3. Kennis-maken met de Nederlandse Uitkomstmaat Geestelijke Verzorging (NUGV). Deze workshop kwam voort uit het onderzoek naar GV ThuisDoor: Anja Visser, Carmen Schuhmann, Annelieke Damen en met medewerking van Sujin Rosie, Marjo van Zundert
  • 1.4. Over de drempel. Presentie bij dak- en thuislozen & Laaggeletterdheid en armoede. Deze workshop kwam voort uit de leernetwerken 'Geestelijke verzorging buiten (de muren)' en 'Armoede, laaggeletterdheid en geestelijke verzorging thuis'Door: Fons Flierman, Niels den Toom, Hanneke Muthert, Sujin Rosie.

Tweede ronde workshops

  • 2.1. Interprofessioneel samenwerken. Reflecteren op goede samenwerking rondom de zorg voor zingeving. Deze workshop kwam voort vanuit de werkgroep 'Interdisciplinaire samenwerking' en het leernetwerk 'Hoop in spirituele zorg voor mensen met een chronische aandoening thuis'. Door: Erik Olsman, Veronique Vaarten, Floor van Orsouw, Pieter Barnhoorn, Maartje van Veluw
  • 2.2. Morele nood. Schuld, alleenstaan, ruimte voor je verhaal. Deze workshop komt voort uit de leernetwerken 'Geestelijke verzorging bij morele nood' en 'Goede geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen'Door: Laura Mudde, Carmen Schuhmann, Hanneke Muthert, Sujin Rosie
  • 2.3. '...en nu verder! De kennisagenda en vormen van onderzoek die passend zijn bij geestelijke verzorging en zorg voor zingeving thuis' Door: leden van de werkgroep 'Kennisinfrastructuur' onder leiding van Gaby Jacobs.
  • 2.4. Zinvol Implementeren. De wereld van Zorg voor Zingeving is druk in beweging. Nieuwe tools, werkwijzen, scholingsmodules en richtlijnen worden geproduceerd. Dat is prachtig maar de vraag is wel: Hoe zorgen we ervoor dat al die mooie innovaties ook worden gebruikt op de werkvloer? In de implementatie-wetenschap houden ze zich bezig met dat soort vragen. In deze workshop werd laten zien dat implementatie geen vies woord is maar juist heel erg nodig als het gaat om daadwerkelijk in je organisatie aan de slag gaan met zingeving in de zorg. Laat je inspireren om concreet aan de slag te gaan met alles wat je vandaag gehoord en gezien hebt! Door: Aliza Damsma, Annemiek de Jonge, Christiaan Vis, Lenneke Post.

 

 

Bekijk ook: impressie van Kennisfestival 2022

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: