Onderwijsplan Zingeving in zorg & sociaal domein

 

Onderwijsplan Zingeving in zorg & sociaal domein van deelprojectgroep Onderwijs van het project GV Thuis.

Bekijk het onderwijsplan

Het grote belang van zingeving binnen zorg en sociaal domein wordt de laatste jaren breed onderschreven. Dit is echter nog lang niet altijd zichtbaar in het onderwijs aan professionals en vrijwilligers in deze domeinen. Er moet nog een hoop gebeuren in de programmering en de inrichting van dit onderwijs, zowel in de initiële opleidingen als in de bij- en nascholingen, om aan zingeving de aandacht te geven die het verdient. Dit onderwijsplan hoopt daar een eigen bijdrage aan te leveren.

De deelprojectgroep Onderwijs van het project GV Thuis werkt met het Onderwijsplan aan de na- en bijscholing en aandacht voor zingeving binnen initiële opleidingen om geestelijke verzorging thuis vorm te geven. Het onderwijsplan is onderdeel van de ondersteuningsstructuur Geestelijke Verzorging Thuis. Tot 2025 stimuleren pilots van verschillende organisaties de aandacht voor zingeving binnen het onderwijs. Agora is penvoerder van het onderwijsplan.

Lees meer op de website van Agora.

Naar de kennisbank

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: