ZINGENDA: een handvat om zingeving te agenderen

 

De ZINGENDA is een product dat is voortgekomen uit ervaringen en resultaten van het actieonderzoek ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk.
Herkomst: actieonderzoek ZINSITIEF

Bekijk de Zingenda

De ZINGENDA is een product dat is voortgekomen uit ervaringen en resultaten van het actieonderzoek ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk. Het is bedoeld ter inspiratie en als handvat voor sociaal werkers om expliciet met zingeving aan de slag te gaan en het thema te agenderen. De agenda start met een kort overzicht van wat zingeving behelst. Vervolgens worden per maand stappen beschreven om zingeving expliciet op de agenda te krijgen en te behouden, met suggesties hoe dit aan te pakken. Uitgebreidere tips en hulpmiddelen zijn als 'bijlagen' per maand te vinden verderop in de agenda.

Samenwerkingspartijen waren: 

  • Saam Welzijn Dalfsen
  • WijZ Welzijn Zwolle
  • Welzijn MensenWerk Meppel
  • Sterker Sociaal Werk Nijmegen
  • Netwerk Palliatieve Zorg Drenthe-Steenwijkerland
  • Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht
  • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland
  • Hogeschool Windesheim Zwolle

Het actieonderzoek ZINSITIEF werd mogelijk gemaakt vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging van ZonMw (projectnummer 10050011910002). 

Naar de kennisbank

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: