Kennisagenda GV Thuis

Nu beschikbaar: de Kennisagenda GV Thuis!

Bekijk hier de Kennisagenda GV Thuis.

Met het groeien van het nieuwe werkveld Geestelijke Verzorging Thuis is ook de behoefte ontstaan om de kennisontwikkeling en -deling hiervan te concentreren. Als antwoord hierop is binnen de Kenniswerkplaats deze kennisagenda ontwikkeld, door Niels den Toom (Tilburg School of Catholic Theology) in samenwerking met de leden van de werkgroep Kennisinfrastructuur (Gaby Jacobs (UvH), Anke Liefbroer (TST), Jorika Baarda, Erik Olsman (PThU), Guido Schürmann (Agora), Karin Seijdell (VGVZ) en Ralf Smeets (VGVZ)). De Kennisagenda GV Thuis is op 24 november 2023 tijdens het Kennisfestival gelanceerd.

De kennisagenda is tot stand gekomen op basis van focusgroepen, interviews en vragenlijsten met geestelijk verzorgers, cliënten, coördinatoren van Centra voor Levensvragen, onderzoekers en beleidsmakers. Lees hier de volledige methodische verantwoording.

In de kennisagenda komen kennisbehoeften van genoemde stakeholders rondom Geestelijke Verzorging Thuis aan bod, variërend van onderzoeksvragen tot meer praktische of beleidsvragen.

De negen thema's waarop de 35 kennisvragen zijn geconcentreerd:

  • maatschappelijk
  • doelgroepen
  • effecten
  • financiële structuur
  • samenwerking
  • scholing
  • werkwijzen
  • interne organsiatie
  • rol levensbeschouwing

Bekijk in de kennisagenda alle 35 vragen en meer informatie over de genoemde thema's.

Meer over de kennisagenda
Het doel van de kennisagenda is om de onderwerpen binnen GV Thuis vast te stellen, waarop nog een kennishiaat is. Dit kan een kennishiaat zijn vanuit professioneel handelingsperspectief, vanuit cliëntperspectief, organisatieperspectief en/of wetenschappelijk perspectief. Het vaststellen en eventuele prioritering van deze kennislacunes kan samen met in kaart gebrachte ontwikkelingen inzicht en richting geven aan onderzoek en onderwijs op het terrein van de GV Thuis en de samenwerking tussen organisaties op dit vlak.

De ontwikkeling van de kennisagenda is gebeurd in twee fasen. In de voorbereidende eerste fase is via desk research en via een korte vragenlijst in kaart gebracht welke mogelijke onderwerpen en vragen er voortkomen uit lopend of afgerond onderzoek in de GV Thuis. Op grond hiervan is een conceptagenda gevormd. Deze is in de tweede fase voorgelegd aan diverse belanghebbenden en betrokkenen (o.a. geestelijk verzorgers, coördinatoren van centra voor levensvragen, cliënten, onderzoekers en beleidsmakers); hun aanvullingen, wijzigingen en prioriteringen zijn verwerkt tot de kennisagenda GV Thuis. Lees hier de volledige methodische verantwoording.

De kennisagenda GV Thuis is opgesteld door Niels den Toom (Tilburg University) in samenwerking met de werkgroep 'Kennisinfrastructuur' onder leiding van Kenniswerkplaats-voorzitter Gaby Jacobs. 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: