Versterking voor de Kenniswerkplaats Zingeving in 2024

 

De zorg voor zingeving in de thuissituatie verder brengen: dát is wat de Kenniswerkplaats Zingeving wil bereiken. Hiervoor is het nodig dat we samenwerken en kennisdelen - tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk - op het gebied van geestelijke verzorging, zorg voor zingeving en samenwerken in de thuissituatie. Het consortium van de Kenniswerkplaats is dan ook verheugd dat ZonMw een extra impuls geeft voor 2024.

De extra middelen worden ingezet om te investeren in samenwerking op basis van drie programmalijnen:

  1. Landelijke kennisinfrastructuur: kennisdelen, bijeenkomsten, werksessies en digitaal kennisplein
  2. Regionale hubs; bekijk hier de oproep
  3. Onderzoek met impact: impact meten, kennisagenda Zorg voor Zingeving thuis en continuüm zorg voor zingeving.

Komende tijd volgt meer informatie over de precieze invulling van deze drie programmalijnen. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief. Eerder al vragen, opmerkingen? Neem contact op via info@kenniswerkplaatszingeving.nl. 

Doe mee: expertgroep Geestelijk Verzorgers

Wil jij als geestelijk verzorger werkzaam in de thuissituatie meedenken en -doen over de thema's die in de drie programmalijnen ter sprake komen? Voor komende maanden stellen we een expertgroep van geestelijk verzorgers samen die vijfmaal samen komt. Steeds staan er twee onderwerpen centraal. De eerste bijeenkomst is op 23 april, 15.30-17.00 uur (online) en gaat in ieder geval over het Kennisplein (zie hieronder) en bijeenkomsten van komend jaar. 

Je kunt aan één of meerdere bijeenkomsten deelnemen. Er wordt van je verwacht de bijeenkomst voor te bereiden en actief deel te nemen. De inzet voor je deelname en voorbereiding op de bijeenkomst kan je declareren bij de Kenniswerkplaats.

Lees hier meer en meld je aan om de uitnodigingen te ontvangen voor de bijeenkomsten van de expertgroep komend jaar.

Ben je geen geestelijk verzorger, maar wil je wel graag meedenken en -doen? Op verschillende plekken sluiten deelnemers van de Kenniswerkplaats aan bij reeds bestaande overleggen, georganiseerd door partners binnen de Kenniswerkplaats. Bekijk hier een overzicht van alle partners in de Kenniswerkplaats.

Daarnaast kan je je aanmelden voor:

  • Ambassadeurs Zingeving: voor professionals en vrijwilligers in eerstelijns zorg en sociaal domein die zingeving binnen hun beroepsgroep, netwerk of eigen organisatie onder de aandacht wil brengen
  • Leerhub Zinvol Implementeren: een implementatienetwerk voor mensen die bezig zijn met het implementeren rondom zorg voor zingeving. Lees meer over het project
  • Cliëntenraad: de Kenniswerkplaats heeft een eigen cliëntenraad die regelmatig mee denkt over uiteenlopende vraagstukken. Stuur een e-mail naar info@kenniswerkplaatszingeving.nl als je hier als cliënt, cliëntvertegenwoordiger of ervaringsdeskundige rondom zorg voor zingeving aan wilt deelnemen.

Kijk in de agenda voor nog meer bijeenkomsten rondom zorg voor zingeving in de thuissituatie.

Uitgelicht: Kennisplein Zingeving
Een van de initiatieven om de landelijke infrastructuur te versterken is het online Kennisplein. In 2022 en 2023 heeft de Kenniswerkplaats een verkenning gedaan naar de behoefte van geestelijk verzorgers, coördinatoren van Centra voor Levensvragen, onderzoekers en docenten op het gebied van GV Thuis. Daaruit blijkt dat veel mensen op zoek zijn naar:

  • een plek om online samen te werken
  • een plek om kennis, expertise en experts te vinden
  • een plek om vragen te stellen
  • een plek om inspiratie, bijeenkomsten en ideeën in de etalage te kunnen zetten

Ook binnen de Zorg voor Zingeving (ZvZ) in de thuissituatie, door ook andere professionals in eerstelijns zorg en sociaal domein signaleren we deze behoeften.

Op basis van deze verkenning initieert de Kenniswerkplaats een pilot van het ‘Kennisplein Zingeving’. Op dit online platform wordt in bovenstaande behoeften voorzien. De inrichting van het Kennisplein gaat in samenwerking met geestelijk verzorgers en projectleiders voor diverse projecten zowel binnen als buiten de Kenniswerkplaats rond GV en ZvZ Thuis.

Hou de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste ontwikkelingen! Heb je nu al een specifiek verzoek of wens voor het Kennisplein? Stuur een e-mail naar info@kenniswerkplaatszingeving.nl.

<  Terug

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: