Zingeving in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra 

De samenwerkingspartners van dit project werkten al eerder op verschillende manieren samen in de zorg voor zingeving in de eerste lijn.

Net als de andere brancheprojecten​ werkt dit project aan:

  • behoefteonderzoek onder cliënten en professionals
  • kennissynthese
  • onderwijsmodule

Zin- en betekenisgeving speelt bij veel zorgvragen een grote rol. Het gesprek hierover wordt niet altijd gevoerd. Waarom dat zo is, is niet altijd duidelijk. Ook is niet helder wat patiënten rond deze vragen verwachten van huisarts en of POH en wat passend is bij de huisartsenzorg.

Met dit brancheproject willen we zicht krijgen op verwachtingen en wensen van de zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast willen we bevorderende en belemmerende factoren bij zorgverleners ten aanzien van het voeren van een gesprek over zingeving identificeren.

We maken daarvoor gebruik van kennis en ervaring opgedaan met het concept Positieve Gezondheid, pilotprojecten in de eerste lijn, literatuuronderzoek en behoeftenonderzoek bij zorgvragers en zorgverleners.

Ons doel is om handvatten te formuleren hoe zingevingsvragen te signaleren en het gesprek hierover aan te gaan. We willen handreikingen geven voor het zelf (als huisarts/ POH) begeleiding bieden en wanneer het passend is te overleggen met en/of door te verwijzen naar onder meer geestelijk verzorgers.

Tevens willen we duidelijk krijgen wat in de curricula van artsen en POH’s de beste plek is voor scholing over dit onderwerp en hoe die scholing het beste kan worden vormgegeven. 

Met betrekking tot samenwerking met geestelijk verzorgers willen we komen tot een formulering van minimaal noodzakelijke randvoorwaarden.

Beoogde doelgroepen

De beoogde cliëntgroep betreft patiënten in de huisartsenpraktijk met hulpvragen buiten het aandachtsgebied van de palliatieve zorg.

De beoogde beroepsgroepen waar het project zich op richt zijn huisartsen, POH-Somatiek, POH-ouderen en POH-GGZ.

Deelnemers en betrokkenen

Actueel

Gezocht: samenwerking tussen huisartsenpraktijken en geestelijk verzorgers

Zie ook

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met projectleider: Corine Baar-Poort, corine.baar-poort@planet.nl

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: