Werkgroep Kennisinfrastructuur 

De werkgroep kennisinfrastructuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van een platform voor kennisdeling en een kennisbank als vindplaats voor allerhande kennisproducten.

Zowel vanuit het kernteam als vanuit de werkgroep kennisinfrastructuur worden de ontwikkelingen rondom GV thuis en ZvZ thuis nauwlettend gevolgd. Bijvoorbeeld rondom de expertisefunctie geestelijke verzorging thuis.

Taken werkgroep

  1. De ontwikkeling van een kennisagenda Geestelijke Verzorging Thuis - zie hieronder
  2. Het onderzoeken van de vorm(en), positionering en randvoorwaarden voor een vindplaats voor kennisproducten (bijvoorbeeld materialen en instrumenten) en ervaringen op het terrein van zingeving en GV thuis met het oog op de ontwikkeling van een plan voor een kennisbank GV Thuis
  3. Plan voor vervolg Kenniswerkplaats, in het bijzonder verduurzaming van samenwerking, kennisontwikkeling en -borging in de driehoek onderwijs, praktijk, onderzoek.

Over de kennisagenda
Het doel van de kennisagenda is om de onderwerpen binnen GV Thuis vast te stellen, waarop nog een kennishiaat is. Dit kan een kennishiaat zijn vanuit professioneel handelingsperspectief, vanuit cliëntperspectief, organisatieperspectief en/of wetenschappelijk perspectief. Het vaststellen en eventuele prioritering van deze kennislacunes kan samen met in kaart gebrachte ontwikkelingen inzicht en richting geven aan onderzoek en onderwijs op het terrein van de GV Thuis en de samenwerking tussen organisaties op dit vlak.

De ontwikkeling van de kennisagenda gebeurt in twee fasen. In de voorbereidende eerste fase is via desk research en via een korte vragenlijst in kaart gebracht welke mogelijke onderwerpen en vragen er voortkomen uit lopend of afgerond onderzoek in de GV Thuis. Op grond hiervan is een conceptagenda gevormd. Deze is in de tweede fase voorgelegd aan diverse belanghebbenden/betrokkenen (o.a. geestelijk verzorgers, coördinatoren van centra voor levensvragen, cliënten en onderzoekers); hun aanvullingen, wijzigingen en prioriteringen worden op dit moment verwerkt tot de kennisagenda GV Thuis. Verwachte lancering: najaar 2023. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief (schrijf je in onder aan de pagina).

Leden

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: