Leernetwerk Signaleren en verkennen van levensproblematiek bij thuiswonende mensen 

Hoe kan het signaleren en verkennen van levensproblemen van cliënten in de thuissituatie worden bevorderd? Tot nu toe worden levensvragen maar bij een beperkt aantal cliënten herkend. Het leernetwerk wil zorgverleners opleiden in het herkennen van deze vragen.

 

Doel

Hoe kan het signaleren en verkennen van levensproblemen van cliënten in de thuissituatie worden bevorderd? Tot nu toe worden levensvragen maar bij een beperkt aantal cliënten herkend. Het leernetwerk wil zorgverleners opleiden in het herkennen van deze vragen. En het wil GV’ers helpen in het bijstaan van zorgverleners bij het herkennen van levensvragen, en in het tijdig doorverwijzen in geval van crisis.

Het leernetwerk wil een bijdrage leveren aan de herkenning, communicatie en verwijzing van mensen met levensvragen in de transmurale zorg. Dit wil ze op interdisciplinaire wijze doen.

Doelgroep

Zorgverleners die zingevingszorg bieden en geestelijk verzorgers die mensen thuis begeleiden.

Regio

Landelijk

Werkwijze

In een voorgenomen ontwikkelingsprogramma van een PAO-curriculum zingevingszorg (PAO-ZZ) brengen we geestelijk verzorgers, huisartsen en specialisten bijeen rond:
a) casuïstiek van cliënten met levensvragen;
b) diagnostiek van zingevingsvragen;
c) continuïteit van zorg en verwijzing door interdisciplinaire communicatie hierover.

De PAO-ZZ vormt daarmee een leernetwerk waarop een monitor wordt gezet om de opbrengst van de opleiding op de genoemde punten te beoordelen.

Uitkomsten

Na afronding van het onderzoek zijn er de volgende drie resultaten:

  1. Er is patiëntdeelname gerealiseerd aan het maken van opleidingscasuïstiek van levensvragen;
  2. Er is een inventarisatie gemaakt van knelpunten van interdisciplinaire herkenning van, communicatie over en verwijzing rondom levensproblematiek;
  3. Screeningsinstrumenten voor levensvragen zijn in kaart gebracht.

De PAO-Zingevingszorg zal door de uitkomsten van het onderzoek bijgesteld kunnen worden zodat dit leidt tot:

  1. Een verbeterd vaardigheidsniveau in het herkennen van zingevingsaspecten van levensproblemen;
  2. Interdisciplinair inzicht in procedures van diagnostiek en verwijzing bij zingevingsvragen;
  3. Verbeterde zorg aan patiënten;
  4. Ontwikkeling van het onderwijsproduct;
  5. Certificatie van de deelnemers en
  6. Accreditatie van de opleiding.

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit geestelijk verzorgers, ervaringsdeskundigen en onderzoekers.

Voorzitter: prof. dr. Hans Schilderman, hoogleraar Religie en zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hans.schilderman@ru.nl

Coördinator: dr. Wim Smeets, hoofd dienst Geestelijke verzorging en Pastoraat Radboudumc Wim.Smeets@radboudumc.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: